Hem » Löpsedel, Mitt På Kryss

Löpsedel   Mitt På Kryss

Hur en bra trailerramp skall vara utformad

21 augusti, 2012 – 22.28 Kommentarer inaktiverade för Hur en bra trailerramp skall vara utformad
Per Albinsson har transporterat sin segelbåt på trailer över hela Norden för att testa nya vatten. Han har skrivit en artikel om detta i På Kryss nr 6-2012 (augusti) men kompletterar materialet med en del information om hur en bra trailerramp bör vara utformad.
 1.   Rampen skall ligga skyddad för vågor, särskilt svall som kan ställa till problem både vid upptagning och sjösättning
 2.   Rampen skall ligga skyddad för strömmande vatten vilket I Sverige bara blir aktuellt om rampen ligger vid en älv. När strömmen tar tag i båten så utgör det en inbjudan för en person att vada ut i vattnet för att hålla emot sidledes, står man då på nedströmssidan och halkar hamnar man under båten.
 3.  Rampen skall ha en lämplig lutning, mellan 7 och 12 grader är idealiskt. Fordonsfabrikanter anger ofta att deras bilar klarar att starta med maximal släpvikt vid just 12 graders lutning, vid brantare lutning så är det inte säkert att bilen orkar dra upp trailern. Det handlar även om bromsar; eftersom trailern har en påskjutsbroms så saknar den broms när man backar ner på rampen, en tung trailer kan då dra med sig bilen nerför rampen. Det hela stoppar när båten börjar flyta men en obehaglig upplevelse blir det säkert. Ramper flackare än 7 grader kan inbjuda till farligheter om inte båten flyter ut från trailern. Gäller för trailers som är utformade som en vagga i stället för att vara försedd med rullar.
 4.    Säker avslutning; en ramp skall vara så lång att den fortsätter med hård sand eller grus, den får aldrig sluta med ett stup till djupare vatten och att förse rampen med ett stopp är ännu farligare. Risken är att en person som vadar ut för att ta emot en båt snubblar på kanten och hamnar i vattnet eller att trailern fastnar med hjulen utanför kanten.
 5.   Rampen skall ha en lämplig yta. Det bästa är en grov betongyta, gärna ”tvärsopad” innan betongen härdat. Asfalt fungerar men är inte lika hållbar samt svårare att hålla halkfri. För att inte en båt skall blockera rampen för t.ex. räddningstjänsten så är en bredd på minst sex meter önskvärd.
 6.  Rampen skall vara utrustad med en brygga från vilken man kan kontrollera båten med rep. Det är sällan helt vindstilla och då behöver man styra båten med rep, det är inte alltid möjligt att hålla repen i 90 grader mot båtens mittlinje med det bör i vilket fall vara möjligt att hålla repen i 45 graders vinkel. En kaj eller brygga på varje sida är idealiskt men det fungerar även med brygga på en sida. Moringar eller pollare är önskvärda.
 7.  Det bör finnas plats för att lasta på och av båten intill rampen. Båtar skall vara så lätta som möjligt när de transporteras på trailern. På och avlastning tar lite tid och det är inte bra om rampen blir blockerad för andra användare under tiden. Likaså kan det ta lite tid att flytta trailern till lämplig parkering.
 8. Rampen bör ha en brygga så att besättningen kan ta sig ombord och iland på ett säkert sätt utan att behöva klättra eller hoppa
 9. Det bör finnas plats för att förbereda/rigga båten inför sjösättning liksom för att göra klart med transportsurring etc. efter upptagning. Tänk på att trailerekipage med segelbåtar ofta blir långa, 15 meter är inget ovanligt och då behövs lite utrymme att manövrera på. Eftersom segelbåtar helst riggas på land får det heller inte finnas ledningar, träd eller kranarmar över rampen eller tillfarten till den.
 10. Vid rampen bör det vidare finnas en slang med färskvatten, dels för att spola av saltvatten från trailern och dess bromsar samt för att fylla båtens vattentank. Eftersom slangar tydligen kan ”få fötter” kan det räcka med att det finns en standardkoppling på kranen så kan båtägaren medföra en egen slangstump.
 11. Parkering, det är bra med en så stor parkering att bilen och trailer får plats sammankopplade vilket kräver en längd på ca 12 meter. Om inte detta går är det önskvärt ett det finns fasta öglor eller stolpar som man kan låsa fast trailern i med en kätting.

 

Som ett gott exempel på en ramp utformad efter dessa önskemål kan rampen i Framnäshamnen i Lidköping tjäna.

Materialet kommer ursprungligen från brittiska Trail Sail Association och är med benäget tillstånd översatt och kommenterat av Per Albinsson.