Hem » Löpsedel, Mitt På Kryss

Löpsedel   Mitt På Kryss

Insändare: Båtregistering

5 september, 2012 – 08.59 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Båtregistering

Transportstyrelsen har beslutat om nya avgifter från och med 2011 för att registrera en båt/skepp över 12 x 4 meter. Som läget är idag så har dagens båtar vuxit både på längd och bredd sedan ”12 x 4 m regeln” skapades och infördes.

En mer lämplig måttstandard idag kanske skulle vara 16 x 5 m vilket motsvarar cirka 52 x 16 fot där många av de nya större båtarna hamnar. Naturligtvis ska det finnas någon form av kompetenskrav kopplat till att framföra dylik farkost med det torde väl kunna lösas med krav att inneha Utsjöskepparintyg med tillhörande övningar i båtpraktik. Utsjöskepparintyget motsvarar det engelska Yachtmaster men med den skillnaden att den saknar praktik – se mer i På Kryss nummer 3/2011 på sidorna 44-49

Har själv stött på detta – ekonomiska och praktiska – problem med registreringen vid köp av ny serietillverkad 45 – 50 fots båt som tillverkas i Europa av ett känt varv – alltså ingen ”one off” produkt.

Vill – och är dessutom enligt lagen tvungen – registrera båten/skeppet hos Transportstyrelsen men det är krångligt och mycket dyrt.

  • Registrering 11 300 kronor
  • Mätbrev 7- 11 000 kronor
  • Originalritning
  • + resekostnader och traktamente för en inspektör som måste se båten/skeppet i verkligheten på varvet eller på plats i Medelhavet

Känns som att jag landar på totalt någonstans mellan 30 – 35 000 kr för detta.

Se vidare i På Kryss nummer 3/2011 sidan 70 (och inlägg webben). Efter denna artikel – mer än ett år gammal – har inget hörts eller skrivits i ämnet.

Samma sak gäller om jag köper en begagnad båt men då kan problem uppstå om det inte finns några originalritningar att tillgå och ett ”moment 22” uppstår – inga ritningar, ingen registrering. Har frågat Transportstyrelsen om ”broschyrmaterial” eller ”tekniska specifikationer” från tillverkaren räcker som underlag för en registrering men svaret var då ”Nej” samt att båten måste besiktigas ”in real life”…

Om syftet från Kryssarklubbens sida är att ”få ut fler familjer på sjön” är denna kostnad och byråkrati samt otidsenliga regelverk en effektiv bromskloss.

Jag menar inte att en familj som köper sin första båt väljer en 50 fotare men en familj som vill byta upp sig från sin 30 fotare ”hindras” på grund av ett för gammalmodigt regelverk och släpper på så sätt inte in nybörjarfamiljen i båtlivet vilket göra att utbudet på begagnat marknaden minskar och även blir – om vi ska hårdra det – ett handelshinder.

Michael Schweizer