Hem » Löpsedel, Mitt På Kryss

Löpsedel   Mitt På Kryss

Insändare: Båtregistret och köp utomlands

22 oktober 2012 – 13:03 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Båtregistret och köp utomlands

Kryssarklubbsmedlemmen Johan Prison har för avsikt att köpa ett begagnat fritidskepp (större än 12 x 4 meter) av välkänt fabrikat i något EU-land vid Medelhavet, segla ett antal år i Medelhavet och därpå sälja den i något EU-land vid Medelhavet. Skeppet kommer alltså aldrig hem till Sverige.

Efter samtal med handläggare på Transportstyrelsens fartygsregister och med mätningsman kan jag nu summera följande:

–        Svensk medborgare måste registrera fritidsskepp i fartygsregistret.

–        Skrivningen ”skeppet måste vanligtvis finnas i Sverige och ägaren vistas i Sverige” gäller ej för svenska medborgare utan för utländska medborgare som bor i Sverige.

–        Registrera fritidsskeppet i ett utländskt register är mestadels ej möjligt eftersom de flesta länder kräver att man har ekonomisk bindning till landet, d.v.s. arbetar där, äger fastighet eller driver företag. Det räcker inte att man bara vistas där.

–        Om det begagnade fritidsskeppet varit registrerat tidigare i ett utländskt register räcker det att skicka in köpehandlingen (Bill of Sales) i original. Man behöver ej göra en utredning av tidigare ägare och visa upp tidigare köpehandlingar i original. Om fritidsskeppet ej varit registrerat tidigare, måste tidigare ägarförhållanden dokumenteras med originaldokument. Vilket i praktiken är omöjligt!

–        Mätning av varje enskilt fritidssskepp är obligatoriskt. Längd, bredd och överbyggnad mäts för att fastställa bruttodräktigheten. Även om ett identiskt fritidsskepp finns i registret måste det aktuella skeppet mätas. Utländskt mätbrev accepteras inte, inte heller uppgifter eller CAD-ritningar från tillverkaren. Orsaken till ovanstående är att det finns inget gemensamt regelverk inom EU för mätning. Olika länder mäter olika saker. T.ex. längd definieras på olika sätt.

–        Mätningen måste utföras på plats av Transportstyrelsens mätningsman. Utländsk certifierad mätningsman (t.ex .från klassen, Veritas eller liknande) accepteras inte heller.

 

Det lär ha förekommit någon gång tidigare att CAD-ritningar har godtagits, men då har mätningsmannen inte följt Transportstyrelsens regelverk.  Sådana smidiga lösningar är numera inte möjliga.

 

Mätningsmannens föreslog att jag ska göra följande:

–        Köp ett fritidsskepp som är registrerad i något utländskt register. Då är ägarförhållandet klarlagt!

–        I ”beställning av mätning” skall jag ange att skeppet finns i Medelhavet och inte kommer till Sverige och att mätning kan ske när mätningsman kommer till Medelhavet för att göra ett ”uppsamlingsheat” för mätning av flera fritidsskepp.

–        I väntan på mätning får jag ett preliminärt nationalitetsbevis. Detta gäller tills mätning kan utföras.

Enligt mätningsmannen kanske mitt skepp aldrig kommer att mätas och alltså aldrig få ett fullständigt nationalitetsbevis, utan segla med ett preliminärt bevis i flera år.  Det enda molnet på min himmel är då, vad händer när jag skall sälja mitt skepp med enbart ett preliminärt bevis. Visserligen finns det tidigare, men utgångna, registreringsbeviset, om det är till någon hjälp. Dessutom ska jag skaffa SXKs internationella certifikat.  Hoppas det kommer att fungera med tull och andra myndigheter med dessa dokument.

Enligt dessa personer har förslag lagts på ett förenklat och billigare förfarande där man enbart mäter längd och bredd på fritidsskeppet. En sådan registrering skulle gälla i de fall man inte skall ta inteckningar i skeppet. Detta förslag lär ha gått till regeringen men fastnat där. Mätningsmannen kritiserade Transportstyrelsens lednings oförmåga att ta till sig mätningsmännens synpunkter och förenkla regelsystemet för fritidsbåtar. Tyskland t.ex. har redan ett mycket enkelt mätningsförfarande.

Hög tid för SXK och SXKM att fullfölja sina intentioner att stödja båtlivet genom att aktivt lobba för en förenkling av registreringsförfarandet.  Kommentar förväntas från SXK och SXKM!

Johan Prison