Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Den nya ”lågbron” över Göta Älv

19 maj, 2014 – 10.08 5 kommentarer

Blob1Den 10-11 juni 2014 sammanträder MMD i Vänersborg för att pröva Göteborgs kommuns ansökan om att få bygga en ny, lägre, bro över Göta Älv.

Hur har SXK och andra båtorganisationer ställt sig till detta, ur sjöfarts- och båtlivssynpunkt, heltokiga förslag? Någon som vet och kan berätta?

Hur kommer vi fritidsbåtägare med mer än 12 m mast att vara representerade vid förhandlingen?

/Torsten ”Blåskajsa” Jacobsson

5 kommentarer »

 • Thomas Lundgren skriver:

  Jo. Den 10-11 juni blir det spännande. Eller snarare ett tag därefter. Det är så vitt jag vet bara förhandlingar den 10-11. Inga beslut fattas då.

  / T.

 • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

  Ja Thomas, vi får väl vänta och se vilken intresseavvägning MMD och eventuellt MÖD kommer att göra. Under mellantiden har jag fått del av Västkustkretsens samrådsyttrande till kommunen i brofrågan, där man tillsammans med Vänernkretsen ställer sig bakom Sjöfartsverkets inställning.

  Seglarhälsningar
  Torsten

 • Thomas Lundgren skriver:

  Trixet är att Marieholmsbron (inom något år eller så – Marieholmsbroarna) faktiskt är en nära lika stor eller lika stor begränsning som Göta Älvbron/Hisingsbron vad gäller möjliga öppningar. Det är många tåg som passerar. Det är långa tåg. Tåg har väldigt lång stoppsträcka och väl tilltagna regler för hur lång tid innan en bro får öppnas. Och det är just för att den bro som finns där idag inte längre räcker till som man nu bygger ännu en bro där (det blir två parallella broar av nära nog identisk utformning).

  Så jag tycker, och det handlar inte om att min mast ristar molnen, att frågan inte är något för SXK att driva. En bro över älven behövs. Göteborgskommun behöver utveckla kollektivtrafiken, cykeltrafiken, gångtrafikanterna och använda marken på ett ekonomiskt försvarbart sätt. SAMT anpassa sig efter fartygs och fritidsbåttrafiken på älven. Den nu föreslagna brohöjden är en avvägning av alla dessa parametrar.

  Mvh. / Thomas.

 • Torsten/BLÅSKAJSA skriver:

  Tack Thomas för ditt väl motiverade inlägg. Den andra bron du hänför dig till måste vara Marieholmsbron (järnväg) med en obetydlig segelfri höjd. Trafiken över den bron är väsentligt mindre än trafiken över dagens Göta Älvbro och dess framtida ersättare. Tågtrafiken över älven kommer inte – så länge Bohusbanan bara betjänar linjen till Strömstad – att öka i sådan omfattning att det påverkar sjöfarten och båtlivets möjligheter att ta sig upp och ner för Göta Älv.

  Min poäng – och det lyckades jag kanske inte framhålla – är att en ny bro över älven skall vara så utformad, så att den inte behöver öppnas fler gånger än nödvändigt. Med dagens Göta Älvbro med cirka 19 meters segelfri höjd och där den kommersiella sjöfarten i stor utsträckning byggt om sina fartyg så att de kan passera utan att påkalla broöppning och därmed störa den för det sammanhållna Göteborg så viktiga trafiken över älven, så känns det ändå spontant fel att man planerar att bygga en bro, som måste öppnas så många fler gånger per dygn och även under tider, då trafiken borde kunna flyta över älven utan hinder. Vi seglare med mast upp till 19 m klarar oss idag alldeles utmärkt och för Thomas med sin höga käpp, som ändå i dagsläget måste påkalla broöppningar hela vägen upp till Vänern, är naturligtvis en bro med 12 eller 19 meters segelfri höjd helt egal.

  Så, om man ser till Vänersjöfartens berättigade intresse av att kunna passera Göteborg utan att behöva ligga och vänta dyra gångtimmar, så ger det samtidigt oss Göta Älv- och kanalfarare med segelbåt en bättre möjlighet att ta oss upp till och ner från Vänern utan att mer än nödvändigt störa Kia Andréasson på hennes cykelfärder över älven.

  Men som sagt, vad har båtlivets intressenter, inklusive SXK, sagt i detta ärende, undrar

 • Thomas Lundgren skriver:

  Med tanke på att det cirka 1M längre uppströms idag finns en bro som har en segelfrihöjd på 8 meter och som håller på att kompletteras med en nära nog identisk bro till att bli två så har jag lite svårt att förstå denna upprördhet över en bro med en segelfri höjd om 12 meter.

  Redan idag krävs således broöppning för passage genom Göteborg. Dessa kommer naturligtvis att samordnas i framtiden så att alla tre broarna öppnas med någon form av synkronisering.

  Göteborgskommun har dessutom ensidigt tagit på sig att upp till 17 gånger per dygn öppna den nya Hisingsbron. Det är en gång i timmen förutom vid högtrafik runt klockan 7-9 och 15-17.

  Hade det varit tal om en icke öppningsbar bro hade jag kunnat förstå denna upprördhet. Men nu är den öppningsbar. Och att vi, relativt få, båtägare som då och då passerar denna bro skall ta strid för en markant högre bro (Min båt, Tootiki, har en masthöjd på 24 meter.) skulle bara i ännu högre grad leda till att båtägarna klassas som ett ”särintresse” och som man inte kan, skall eller behöva lyssna på. Vi skall ta de diskussioner där det gör nytta. Vi kan inte säga nej till allt. Förstå då kan vi nå resultat.

  Mvh. / Thomas.