Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: gasolslang vs kopparrör

1 november, 2011 – 01.12 En kommentar

I nummer 8 av PÅ KRYSS finns två artiklar om GASOL (sid 66 och sid 68). Artiklarna fyller en viktig funktion, är välskrivna men innehåller ändå tveksamheter som förtjänar att kommenteras.

Det gäller användningen av slang hela vägen mellan reglerventilen i den box där gasflaskan förvaras och förbrukaren i pentryt, som ett alternativ till kopparrör som i dag är vanligast. Enligt de riktlinjer som jag känner till får slang användas om avståndet inte överstiger en meter annars skall rör med dimensionerna 6×8 mm respektive 8×10 mm användas. Materialet får vara koppar eller stål. Förläggningen skall vara fackmannamässigt utförd.

Koppar har använts marint i många hundra år och det finns en djupt förankrad kunskap om materialets hantering. Gummislang även sådan som klassats för gasol måste ses som en färskvara som skall kunna inspekteras fortlöpande och bytas ut periodiskt. En slang som monterats inomhus har en förväntad livslängd på ca 5 år, utomhus gäller 1 – 3 år. I en segelbåt kan avståndet mellan gasolflaskans utrymme och spisen bli betydande 4 – 6 m är inte ovanligt och det kan vara svårt att dra fram en ny slang.

Holger Sandelowsky

Medlem 211671 SXK

 

En kommentar »

  • Magnus skriver:

    Artiklarnas innehåll speglar de utföranden som finns inom EN ISO 10239:2000 som avser gasolinstallation i Fritidsbåtar.
    Där tillåts genomgående slang, förutsatt att anslutningarna i ändarna är maskinpressade.
    De gummikvaliteter som numera finns och används för t.ex. gasolslang är oerhört mycket mer långlivade och i alla avseenden tåligare än de som förekom vid den tiden då gasol började installeras i fritidsbåtar. Skarvar mellan slang och kopparrör är ett riskmoment, och speviellt om de utförs amatörmässigt. Man får anta att standarden speglar att den risken är större än att använda maskinpressade slangar som dessutom ej hårdnar och blir spröda av vibrationer eller upprepad böjning.