Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Gästhamnar som kräver kreditkort

4 september, 2012 – 12.58 4 kommentarer

På Kryss har ju i ett antal nummer haft artiklar som belyst ofoget med de allt dyrare hamnavgifterna. Nivån på dessa avgifter har ju som bekant en tendens att öka i en grad som definitivt inte står i proportion till den service man som gästande båt kräver eller önskar. Dessutom har företeelsen där man betalar hamnavgiften i en kortautomat börjat dyka upp alltmer så även här i Sverige.

Naturligtvis är detta väldigt smidigt och bekvämt för alla parter, såväl för båtägaren som för den hamnförening som tillser och sköter hamnen ifråga. Betalningen förutsätter naturligtvis att den betalande har ett betal- eller kreditkort. Om den betalande nu inte har något sådant kort så kommer naturligtvis betalning att ske med hjälp av kontanta pengar direkt till hamnkapten/vakten. Här börjar det nu uppkomma ett problem i vissa hamnar…. man kan eller vill inte hantera kontanter…. Efter egen erfarenhet så tar vissa hamnar ut en extra avgift om man betalar med kontanter och detta ofog kan inte vara rätt. Jag är fullt medveten om att vi sakta men säkert går mot ett samhälle där vi hanterar så lite kontanter som möjligt ute i samhället. Dels för smidigheten och dels för att i möjligaste mån försvåra den så kallade svarta marknaden… jättebra !!  Emellertid så är jag av den uppfattningen att hela denna process som går mot det helt kontantlösa samhället helt enkelt går för fort samt att alla de nackdelar som inledningsvis kan följa därav inte nogsamt har beaktats.

Här ett par exempel: Jag och min hustru skulle över en helg tillbringa denna i en av våra gästhamnar här på västkusten ( vi har segelbåt)… varför vi direkt efter arbetet bara stack ut till båten och iväg.

Vi lämnade våra bank och kreditkort hemma och tog endast med oss kontanta medel till en summa av ca. 1300:-. När vi anländer hamnen så har det under vintern monterats en betalautomat där man kan lösa hamnavgiften. Hamnaviften hade i anslutning till denna automatinstallation höjts från 180:- till 250:- Vid sen eftermiddag så kommer hamnvakten och går sin runda för att se att de gästande båtarna har betalt hamnavgiften, vilket vi då inte hade gjort beroende på att automaten ifråga endast kunde ta kort. Vi vill då betala hamnavgifet med de kontanter vi hade med oss, detta skulle då inte gå att göra, dessutom krävde hamnvakten en extra avgift om 50:- för att man betalade med kontanter. Vilket då i princip betyder att hamnavgiften vid kontantbetalning helt plötsligt är 300:- för vår storlek på båt.

Ett annat exempel: Vid en annan hamn också den här på kusten så stod en man och hade en högljudd diskussion med den aktuelle hamnvakten…..han var helt enkelt förbannad…. jag överhörde då detta samtal och förstod snart att det likande det jag här ovan beskrivit.

Enligt denne man så hade han för vana att ibland ta i så kallade ”Faktum-individer” ( hemlösa ) på en liten seglats i sin båt…som känt så har dessa utslagna individer inga betal eller kreditkort utan dom får sitt ev.understöd/bidrag i form av just kontanta medel. Den överenskommelse som dom hade gjort innan dom gav sig iväg var att han som höll med båt skulle betala de första två dygnen själv och stå för matkostnaden och de två övriga s.k. ”Faktum-personerna” skulle dela på den tredje avgiften.

Döm då om hans förvåning då dessa skulle betala sin del av avgiften med sina kontanter – detta skulle inte gå utan dom var tvungna att betala med kort .. vilket dom ju inte hade… skulle hamnvakten betala med hjälp av hamnvaktens kort så skulle det tillkomma en avgift om 50 kronor.

Ytterligare ett exempel: En tysk gästande båt kommer in till en annan av västkustens gästhamnar… dom hade växlat euro till svenska kronor och dom har som princip att inte använda sina kreditkort när dom är utomlands…. denna båt vände och lämnade hamnen i ren ilska då han skulle få betala en extra avgift om 50:- beroende på att han ville betala med svenska kontanta kronor.

De ovan angivna exemplen förekommer på ett flertal ställen och jag är rädd för och tror att detta fenomen kommer att växa i skala och kommer även att uppkomma på andra inrättningar om ingen tar upp frågan.

Den fråga som inställer sig är ju….. kan / får en vara eller tjänst ha olika pris beroende på om du betalar kontant eller med kort ????

Skall verkligen dom som t.ex. tar emot kontantstöd dvs. de något utslagna individerna betala ett högre pris för en vara eller tjänst beroende på att dom inte har kredit eller betalkort ??? Normalt har väl inte dessa någon båt men det kan ju finnas andra fall som är applicerbara här.

Kortavgift är ju i Sverige inte tilllåtet… således bör naturligtvis inte heller kontantavgift vara tillåtet.

Fenomenet finns inte i Tyskland och inte i Danmark… det kan jag själv intyga då jag i år tillbringat större delen av min seglingssemester just där. Där det finns kortautomater kan du också betala med kontanter antingen direkt i automaten eller direkt till hamnvakten då han går sin kvällsrunda…. inga extra avgifter uppkommer för detta.

Dessutom går ju alltid hamnvakten runt på kvällen för att kontrollera att avgiften är betald… så vari ligger merarbetet ??

Hoppas att Svenska kryssarklubben och På Kryss kan bistå oss båtägare med att rent medial men även lobbymässigt få bort sån här skit från båtlivet.

Tips: Skaffa bra utrustning för svajankring

 

Med vänlig hälsning

Kent Nordqvist

4 kommentarer »

 • Tomas skriver:

  Hej Per och RGS
  Har RGS några synpunkter på att en del kommuner via arrende ger privata entreprenörer de facto monopol på gästhamnsverksamheten ?

  Förutom i storstäderna har de flesta orter bara en gästhamn. (Ibland finns kanske alternativ om något lokalt båtsällskap välkomnar gästande båtar.) Så när en entreprenör driver hamnen blir det ett lokalt monopol.

  Att kommunerna själva kan ha gästhamnsmonopol kan man kanske leva med. Det kan betraktas som annan kommunal service, som bibliotek, idrottshallar, fotbollsplaner, kulturhus och liknande. Som förhoppningsvis drivs utan egentligt vinstintresse.

  Finns det något exempel på att en gästhamn arrenderats ut till flera driftansvariga, kommun och entreprenör eller flera entreprenörer — så att det blir en verklig konkurrens om gästande båtars pengar ?

 • Per Resvik skriver:

  Att kontanter försvinner mer och mer som betalningsmedel, i synnerhet när ”kassan” är svår att bevaka säkert och när man ska uppfylla den nya kassalagstiftningen, är något som vi alla får räkna med. Här kommer inte Gästhamnar att vara något undantag.
  När någon har glömt eller saknar kort, kan det säkert lösas praktiskt och smidigt av de inblandade om den goda viljan och ett servicetänkande finns. T ex har jag själv lånat ut mitt kort mot kontant ersättning.
  Angående gästhamnsserviceavgiftens storlek har vi från styrelsen i Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) gått ut till våra medlemmar och uppmanat att bl a service, trygghet, säkerhet, omtanke och tillgång på platser bör styra avgiftens storlek. Likaså att de ska prioritera de båtgäster som är villiga att betala, vilket gäller för de flesta. Dessvärre finns det fortfarande en del ”gamla” båtgäster, som anser att det ska vara gratis eller komma på skattsedeln, dem får vi lära oss att leva med.
  Från styrelsens sida har vi också uppmärksammat att en del kommuner har drivit upp arrendepriserna till nivåer som tvingar de som arrenderar att chansa på att höja priserna och sänka kostnaderna för att det ska gå runt, en utveckling som vi vill stävja.
  Att driva och utveckla gästhamn till en attraktiv del av en destination ska vara roligt och lönsamt, som ska generera fler nöjda båtgäster och inte minst främja ett aktivt båtliv och rekreation för de många.

  Per Resvik
  Seglare, Kryssarklubbare och ordf i RGS

 • Henn Avasalu skriver:

  Exakt.Svajankring är en utväg. Som en engelsman jag haft mailkontakt med och som seglade i Medelhavet: Hårresande hamnavgifter,så han ville lära marinorna en läxa: med ett överstort ankare,massvis med kätting och en bra jolle !
  Fungerar säkert lika bra i våra seglationsområden också !

 • Tomas skriver:

  Hej Kent
  Vilka hamnar är det du skriver om ?
  Vem driver gästhamnen — respektive kommun/hamn eller någon sk entreprenör ?