Hem » Ombord

Ombord

Insändare: Om kopparns farlighet

8 januari, 2014 – 11.14 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Om kopparns farlighet

Blob1

I Dagens Nyheters Stockholmsbilaga 28 december (finns ej online) finns en artikel om forskning kring koppartakens eventuella miljöförstöring. Någon har tydligen föreslagit att man bör byta ut stadens alla vattenrör och tak av koppar mot annat material. Men en forskare, Anders Jönsson från IVL – Svenska Miljöinstitutet avråder. Han konstaterar bland annat följande: Överföring till Mälaren av koppar från koppartak är av mindre omfattning än från biltrafik. Som i sin tur är oändligt mycket mindre än från vattendragen som rinner ut i Mälaren! Storleksförhållandet är uppskattningsvis 800 kilo respektive 35 000 kilo. 
Vattendragens koppar härstammar från jordar och berg som vattnet passerar och det som är lagrat i bottenslammet i såväl Mälaren som Saltsjön anses inte förekomma i sådana former som kan tas upp av växter eller djur. 


Jag noterar detta med anledning av den infekterade debatten om kopparbottenfärgens påstått skadliga inverkan på våra skärgårdar som var aktuell för ett antal år sedan. Nu har ju både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sedan ett år tillbaka backat från sin tidigare ståndpunkt och tillåter nu kopparbottenfärger på fritidsbåtar i Östersjön. De har väl insett att våra båtar är långt ifrån så skadliga som de norrländska älvarna…


Hälsningar

Anders Egerö

Nacka