Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Seglarbegreppen ”ovanför/nedanför”

19 juni, 2014 – 20.03 4 kommentarer

Blob1Jag har en fråga angående betydelsen av seglarbegreppen ”ovanför/nedanför”.

Situationen är denna:
Du sitter vid rodret på en segelbåt och närmar dig ett sjömärke/prick som du har rakt för ut.
Du har vinden in från babord.

Du antar att sjömärket markerar ett grund eller liknande och frågar därför din gast, som läser kortet, på vilken sida du ska gå om pricken.

Din gast säger då till dig att ”du ska gå ovanför pricken, för nedanför ligger ett hyggligt stort grundområde”.
Nu påstår jag att om du seglar för babords halsar så betyder ”ovanför” babord om märket. Och följaktligen betyder ”nedanför” i detta läge styrbord om märket.
Hade du däremot närmat dig märket med styrbords halsar hade ”ovanför” varit styrbord om märket.
Det avgörande för betydelsen av begreppen ”ovanför/nedanför” är således från vilket håll vinden blåser in på båten när samtalet pågår!
Man kan också uttrycka det så att ”åt det håll som bommen pekar är alltid ”nedanför”. Då får man ju med situationen med ren plattläns också…
Stämmer detta mitt påstående eller är jag helt ute och cyklar?
Finns denna regel i så fall nedskriven i någon publikation jag kan hitta på nätet?
Med vänlig hälsning
Svenne Ahrling

4 kommentarer »

 • Sven Ahrling skriver:

  I ovan anförda exempel har rorsman inte tillgång till kompass. Om vi dessutom tänker oss att båten närmar sig sjömärket rakt söderifrån, kan ju inte ”nedanför”/”ovanför” stå för ”söder om”/”norr om”, som Tomas är inne på. En av poängerna med begreppen ”ovanför”/”nedanför” ska ju dessutom vara att de ska fungera oberoende av tillgång till kompass och/eller besättningens kännedom om vädersträck.

 • Tomas skriver:

  Svenne och Micke har säkert rätt, seglare menar nog samma sak med ”ovanför/nedanför” — när de seglar! Men uttryckena är inte entydiga. De fungerar inte i stiltje. Den som tittar i sjökortet kan också avse norr om, resp söder om hindret. I farvatten med ström kanske uttrycken blir relaterade till strömmens riktning.

  Minns inte att jag sett någon skriven regel som anger korrekt kommando, men det finns kanske i marinen eller i högfartsutbildningarna. Förmodligen något i stil med ”håll ett finger till vänster/höger om hindret”? Eller Stigs kompass.

  Men när seglaren kryssar eller väjer för annan trafik blir det mer komplicerat. Då bör nog rorsman själv få studera sjökortet.

 • Stig Eriksson skriver:

  Varför inte använda kompassen och säga att gå väst/ost/nord/syd om resp. märke! För ni använder väl kompass ombord. Funkar alltid oavsett om du har ström i dina batterier eller inte. // Stig E

 • Micke skriver:

  Jag tror de flesta seglare kan förstå vad som är ”ovanför” respektive ”nedanför” när det gäller att relatera till vinden.

  Lova upp/gå upp mot vinden respektive falla med/från vinden är liknande användning av ord relaterade till sin egen planerade riktningsändring.

  Känner inte till om det kan vara ett ”korrekt” begrepp, även om det nog förstås av de flesta. Säkert har någon i läsekretsen bättre koll på detta.

  Personligen tycker jag dock att lika enkelt kan utgå från båtens position till sjömärket och använda ”ta pricken på vår styrbordssida”, alternativt (och inte lika tydligt) ”gå vänster om pricken”.

  Kan man säga det enklare, så bör man göra det ;-)

  Micke