Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Star Flyer är en Barkentin

4 februari, 2013 – 13.01 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Star Flyer är en Barkentin
När jag långt om länge plockar fram På Kryss Nr. 9-2012 och kommer till artikeln ”Segla med stil” hajar jag till. Kunskaperna om gamla tiders fartygsriggar håller tydligen på att försvinna. Star Flyer kallas en ”fyrmastad brigantin”!
Något sådant har aldrig funnits och kommer inte att finnas eftersom det inte finns någon anledning att ändra gamla definitioner. En brigg liksom en brigantin har två master, varken mer eller mindre!
Det finns och har funnits en stor mängd riggar baserade på antal master och vilken typ av segel fartyget har och hur dessa fördelas mellan masterna. Seglen delas in i råsegel och snedsegel (engelska: square sails och fore-and-aft sails). Snedsegel omfattar t.ex. gaffelsegel, bermudasegel och stagsegel. Råsegel är fästade till en spira, som sitter monterad tvärskepps på masten.
Fartyg med en mast och i huvudsak riggad med snedsegel kallas jakt. Skonare har funnits med allt från två till sju master och i huvudsak riggade med snedsegel men ofta i kombination med några råsegel. En brigg har två och endast två master, bägge med råsegel hela vägen nedifrån upp. Fullriggare har minst tre master med råsegel på alla master. Tremastade fullriggare har också kallats fregatt eftersom örlogsfartyget fregatt hade denna riggning.
Det har funnits en femmastad fullriggare, tyska Preussen förutom den moderna Royal Clipper. En bark eller barkskepp har minst tre master (upp till fem) med råsegel på alla master utom den aktersta, som har snedsegel – gaffelsegel.
Så långt är det ganska lätt och entydigt men när man blandar råsegel och snedsegel på olika sätt blir det komplicerat och terminologin varierar. En brigantin är tvåmastad och har råsegel på förliga masten – fockmasten. Stormasten har gaffelsegel. Ibland har typen kallats skonare, ibland hermafroditbrigg. Varianter med något råsegel i toppen av stormasten har också förekommit. Ett fartyg med tre eller fler master och råsegel enbart på förligaste masten har också många namn men vanliga är barkentin, skonertbark eller skonertskepp. Star Flyer kan alltså kallas fyrmastad barkentin men inte brigantin.
Bifogar ett utdrag med teckningar av riggtyper ur boken ”Gångna tiders skepp” av min far Lars Grönstrand.
Jan Grönstrand
Mariehamn, Åland