Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Svar från Havs- och vattenmyndigheten

10 november, 2013 – 06.45 Kommentarer inaktiverade för Insändare: Svar från Havs- och vattenmyndigheten

hav_logoVad sysslar våra myndigheter egentligen med, frågar Svenska Kryssarklubbens miljönämnd genom Lennart Falck och Åsa Kullberg.

Först kan vi konstatera att Havs- och vattenmyndigheten och Svenska Kryssarklubben har ett stort gemensamt intresse, att våra hav och vatten skall vara sunda, friska och i balans, allt för att vi skall kunna använda dem för rekreation, naturupplevelser och mycket annat nu och i framtiden. Vi har lite olika roller och funktioner i arbetet runt att vårda våra hav och vatten, Kryssarklubben är en medlemsorganisation som företräder sina medlemmar, vi som myndighet styrs av politiken och vad riksdag och regering vill åstadkomma.

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag, att genomföra Sveriges miljöpolitik inom havs- och vattenområden, innebär i så gott som alla frågor att olika intressen måste avvägas mot varandra. För att göra detta lägger vi stor vikt vid att samverka och ta del av synpunkter från olika intressenter. Detta är ett av skälen till att vi är aktiva i arbetet i Båtmiljörådet. Båtmiljörådet är ett mycket bra exempel där intressenter från myndigheter, medlemsorganisationer och näringsliv träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi som myndighet får på ett enkelt sätt ta del av den kunskap och erfarenhet som finns i bland annat Kryssarklubben. Från vår sida tycker vi att vi tar detta i beaktande vid utformning av riktlinjer med mera. Vi kan även belägga detta genom de synpunkter som kommer till oss på myndigheten. Lennarts och Åsas synpunkter på några frågor framförda i artikel ovan har vi fått synpunkter på från andra intressen, som säger att vi går för försiktigt fram. Ett exempel att nämna är enskilda avlopp, där vi just nu är inne i slutfasen på ett utredningsuppdrag. Många tycker att just mitt avlopp, som jag använder så lite och som i helheten har så liten betydelse, behöver ju inte göras vid.

Detta faktum, att havs- och vattenmiljö engagerar många, att åtgärder behövs på många områden, i stort som smått, gör att vi som myndighet välkomnar dialog och diskussion för att uppnå vår vision: Levande hav, sjöar och vattendrag till nytta och glädje för alla. Därför ser vi fram emot fortsatt gott samarbete med Svenska Kryssarklubben i såväl enskilda frågor som arbetet inom Båtmiljörådet.

 

/Thomas Johansson
Chef, enheten för havsplanering och maritima frågor