Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Insändare: Varning för växtgift

3 november, 2014 – 10.54 6 kommentarer

Blob1I På Kryss nr 8/2014, sidan 8, har ni en notis med rubriken ”Miljövänlig bottenfärg i sikte”!

Jag hoppas att bottenfärg med ivermektin aldrig kommer i våra hav. Ivermektin är en läkemedelssubstans som används mot parasiter. Problemet med antibiotikaresistenta bakterier har en motsvarighet här. Resistenta parasiter är redan ett problem, på grund av oförsiktig användning. Om vi fortsatt ska få medicinsk nytta av ivermektin, så måste användningen begränsas till där den verkligen behövs. Att sprida ut den i våra hav vore rena vansinnet. Jag tror inte att substansen sitter så hårt bunden i färgen att den aldrig läcker. Då skulle den inte ha någon effekt på havstulpaner.

Bottenfärger ska godkännas av Kemikalieinspektionen. Kanske även Läkemedelsverket borde få tycka till.

Koppar är inte heller kul, men den som vill kalla sin bottenfärg miljövänlig, måste ha högre ambition än att bara ersätta ett gift med ett annat. Redan idag kan vi köpa NeptuneFormula eller Hempel Silic One, som hindrar påväxt helt utan gift.

De täcker inte alla behov, så vi behöver fler sådana produkter.

Per-Olof Kättström, medlem 792818.

6 kommentarer »

 • Olof V skriver:

  Peppe Kättström!
  Du har nog fel, vice statsminisern hävdar bestämt att den bottenfärg hon använde var godkänd, se Partiledarintervjuv SVT 20/ 2015 (svt play).
  När det gäller trovärdighet får man nog lita på vad en vice stadsminister säger!

 • Peppe Kättström skriver:

  Här följer svaret från Kemikalieinspektionen, om varför de drog tillbaka godkännandet av EcoMar 2008:
  ”Hej!
  Anledningen till det är att det verksamma ämnet Capsaicin i produkten Ecomar 2000 inte finns med i det så kallade arbetsprogrammet; bilaga II till EU förordningen 1062/2014.
  I biocidförordningen 528/2012 står det i artikel 89 att ämnet måste ha utvärderats eller vara under utvärdering i detta arbetsprogram.”

  Man kan alltså inte säga om cayennepeppar är en miljövänlig ingrediens. Ingen har undersökt det.

 • Peppe Kättström skriver:

  Cayennepeppar är gjort på chili och innehåller capsaicin. Växter i släktet Capsicum använder det för att skydda sig mot att bli uppätna. Capsaicin binder till smärtnerver och får dessa att signalera stark smärta. Någon påtaglig skada orsakar det inte. Däremot så reagerar kroppen på smärtan och startar en inflammation, så använd handskar. Märkligt nog funkar det inte på fåglar.
  Capsaicin skyddar även växterna mot angripande svampar och mikroorganismer, som ju saknar nerver. Så där är det nog en annan effekt. Det är väl den effekten som J C Nilsson använder. Capsaicin har använts i båtbottenfärger, exempelvis EcoMar som såldes av Thulica AB fram till 2008 då Kemikalieinspektionen återkallade godkännandet. Jag vet inte varför, men har skickat en fråga till Kemikalieinspektionen
  För närvarande är inget bekämpningsmedel med capsaicin godkänt i Sverige. J C Nilsson får således inte sälja sin blandning, men han får använda den själv. Om det är lämpligt, får vi veta så snart Kemikalieinspektionen svarat.

 • Peppe Kättström skriver:

  Att det inte gick att åtala Åsa Romson, ser jag som en brist i kemikaliereglerna. Jag hoppas hon verkar för en ändring.
  Båtbottenfärger som verkar genom gift är bekämpningsmedel. De ska godkännas av Kemikalieinspektionen. Sedan hamnar de i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelslista, med avsedd användning angiven. Denna märkning måste importörer och tillverkare förse produkterna med. Butiker som säljer måste också se till att varorna är rätt märkta. Brott mot dessa regler är åtalbart.
  Däremot kan enskilda privatpersoner använda bekämpningsmedel på andra sätt än vad som var avsett. Det är inte förbjudet. Därför klarade Åsa sig från åtal. Ett annat exempel är virke impregnerat med kreosot. Det får bara användas yrkesmässigt för vissa ändamål, exempelvis ledningsstolpar. Om du får fatt i sådana stolpar och bygger din altan av dessa, så är det inte åtalbart.
  Jag vet inte om denna lucka i reglerna är avsedd eller bara en miss, men jag ser den som en brist.

 • Olof V skriver:

  Ivermectin (Ivomec® vet.) är ett bredspektrumedel mot parasiter klassat som oersättligt av FN och det vore beklagansvärt om vi båtägare bidrog att förstöra användningsmöjligheterna för detta preparat.

  Vi har redan bra alternativ, kopparoxid, visserligen diskuteras detta i Sverige men är internationellt godkänt. Det går inte att tänka bort koppar för värdens handelsflottor, just av miljöskäl. Utan kopparfärg skulle drivmedelskostnader och koldioxidutsläpp öka kraftigt på alla hav.

  Även i Sverige har det nu blivit tillåtet att använda effektiv kopparfärg. En medlem av Sveriges regering målade sin fritidsbåt med Sigma Ecofleet 238A Antifouling. Detta prövades sedan av Särskilda åklagarenheten, kammaråklagare H Rosvall med avseend på miljöbrott och han fann att detta inte var ett brott som föll under allmänt åtal. Utredningen nedlades. Att måla med Sigma Antifouling är INTE brottsligt och därför måste det rimligt vis vara tillåtet.

  Sigma Ecofleet 238A Antifouling blir också mycket billigare, färgen skydda i minst 3 år i alla vatten (inkl tropiska farvatten) och kanske längre hos oss.

  Kostnad för min båt med International Fabi CT blir 780 SEK/år, (3l varje år).
  Med Sigma Ecofleet 238A blir kostnaden 332 SEK/år, (3l var 3:e år).
  Färgen finns hos många välsorterade båttillbehörs butiker i EU, t.ex ”toplicht.de” i Hamburg, en av tysklands mest välrenommerade tillbehörsaffärer.

 • J. C. Nilsson skriver:

  Nej nej nej ! Det vill vi inte ha ! Lösningen på bottenbeväxning heter Cayennepeppar ! Av den starkaste sorten ! Blanda det i din annars värdelösa bottenfärg så får ni ett riktigt miljövänligt skydd ! Ca 1 dl per liter färg.