Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

Fjärrstyrde motorbåt in i segelbåt

24 oktober, 2017 – 09.00 2 kommentarer

Den elva ton tunga motorbåten körde ikapp och kolliderade med en segelbåt som sprang läck och fick riggen förstörd. Motorbåten styrdes i den trånga skärgårdsfarleden med en fjärrkontroll som saknade gasreglage. Nu har domen fallit.

Motorbåten, en Benetau Monte Carlo 42, körde upp på segelbåtens akter, men stoppades av akterstaget.
– Fören kraschade upp mellan mig på ena sidan och min svärmor på andra sidan sittbrunnen. Ett ögonblick trodde jag att hon hade krossats och var död, säger Jonas Straka som äger den påkörda Dufour 32:an.
Händelsen inträffade strax efter lunch en lördagseftermiddag i augusti 2015. Solen sken och det var gott om båtar i bägge riktningar mellan Baggenstäket och Skurusundet i en av de mest trafikerade delarna av Stockholms skärgård.
– Vi hade letat ett tag efter en Dufour 32 Classic och hittat en till salu på lagom avstånd. Jag, min fru och hennes mamma var på väg hem till Kungsängen i Mälaren efter första natten ombord och vi njöt av en fin sommardag med båt! berättar Jonas.

Båtkollision

Skador uppstod vid häckstagets fäste i aktern.

– Jag styrde och hade observerat en stor motorbåt som närmade sig akterifrån. Samtidigt kom en grupp med havskajaker runt Mårtens holme som jag höll avstånd till. Min svärmor satt med ryggen mot skottet och vi hade talat om båten som närmade sig. Jag bad henne hålla uppsikt och vände mig om då och då.
– Några minuter efter att vi talat om båten första gången var den riktigt nära, en båtlängd bort, och jag såg att mannen som satt på fördäcket reste sig och rusade akterut. Sen brakade båten upp på oss och vi slängde oss åt sidorna. Motorbåtens ankare nådde fram till masten innan den gled tillbaka akterut. Att ingen skadades fysiskt är helt otroligt. Det var som scenen i Göta kanal när en motorbåt kör upp på ett biltak utan att någon skadades, säger Jonas Straka som berättar att han och de andra ombord var mycket skärrade.

Efter olyckan talade de båda skepparna kort med varandra och utbytte telefonnummer. Jonas märkte att det var problem med styrningen och Jonas fru, som befann sig nere i salongen för att laga mat, upptäckte att det läckte in vatten.
– Jag hade numret till sjöräddningen inlagd i mobilen och ringde. Då körde motorbåtsföraren iväg, trots att jag förlorat roderförmågan. Det visade sig att läckan inte var så farlig och vi bestämde oss för att ta oss till en brygga längre fram.

Till en början improviserade Jonas med en öshink på släp i tampar för att styra båten mot närmaste säkra brygga, men så småningom släppte det klämda rodret och gick att använda. När läckan visade sig vara begränsad även efter flera timmar valde Jonas i samråd med försäkringsbolaget Svenska Sjö att gå vidare till hemmahamnen i Mälaren.

Den 41-årige motorbåtsförarens version av vad som hände skiljer sig från Jonas Strakas. Den dömde hävdar att segelbåten gjorde en tvär gir framför motorbåten. För att få bättre översikt i den trånga farleden valde 41-åringen att använda fjärrkontrollen, en Raymarine S100, för att styra från fördäcket. När motorbåten var på väg förbi segelbåten girade segelbåten på ett sätt som gjorde det omöjligt att undvika en kollision. Att han valde att lämna den läckande segelbåten som saknade roderförmåga, utan att hjälpa till, berodde på att han uppfattade att segelbåtens skeppare ville det, uppgav motorbåtsföraren i förhör.

Aktern på den påkörda segelbåten krävde omfattande reparationer. Masten byttes mot en ny. Bild: Jonas Straka

Aktern på den påkörda segelbåten krävde omfattande reparationer. Masten byttes mot en ny. Bild: Jonas Straka

När polisen nåddes av information om händelsen misstänktes 41-årigen för vårdslöshet i sjötrafik. Nacka tingsrätt hade stora svårigheter att delge motorbåtsföraren misstankarna och menar att han medvetet undanhöll sig delgivning. Vid minst fyra tillfällen vid olika tidpunkter på dagen sökte tingsrätten motorbåtsägaren i hemmet utan att lyckas nå honom. Sedan ställdes ett par förhandlingar in på den misstänktes begäran, men rättegången kunde hållas i somras. Förra veckan föll domen. Motorbåtsföraren dömdes för vårdslöshet i sjötrafik med påföljden 30000 kronor i dagsböter. Dessutom ska den dömde betala skadestånd till Jonas Straka med cirka 51 000 kronor och är ersättningsskyldig för sin försvarare med drygt 62 000 kronor.

Tingsrätten motiverar domen med att 41-åringen ”i icke ringa mån brustit i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka genom att dels inte hålla erforderligt utkik framåt, dels inte anpassa sin hastighet till rådande omständigheter och förhållanden samt dels genom att inte iaktta sin plikt att som upphinnande båt hålla undan för upphunnen båt”. Att föraren befunnit sig på däck och navigerat med en fjärrkontroll anses vara oaktsamt.

I den svenska manualen för Raymarines fjärrkontroll S100 framgår tydligt att tekniken är avsedd för öppna vatten. Så här står det i säkerhetsföreskrifterna:
Det är ”alltid skepparen ombord som ansvarar för båtens, besättningens och eventuella passagerares säkerhet och för att navigationen sköts på ett sjömannamässigt sätt, med uppsikt och täta positionskontroller.

* Se till att det alltid finns någon vid rodret, som kan ta kontroll över systemet i händelse av nödläge.

* Se till att samtliga besättningsmedlemmar vet hur autopiloten kopplas ur.

* Säkerställ kontinuerlig uppsikt över andra båtar och eventuella navigationshinder – det kan snabbt uppstå en farlig situation, oavsett hur bra vädret är.

Den här utrustningen får ”aldrig tillåtas ersätta sunt förnuft och sjövett. Ha alltid vakt under gång och följ noggrant utvecklingen av situationen runt din båt.

skeppare

Jonas Straka hoppas att andra kan lära sig av erfarenheterna från en kollision med en motorbåt. ”Bevisbördan låg på mig i det här fallet. Det kan vara avgörande att samla fakta som visar att det man säger stämmer”, säger Jonas.

För Jonas Straka var kollisionen en både skrämmande och omtumlade upplevelse, men han upplever att den rättsliga processen också var ansträngande eftersom rättegången drog ut på tiden och motorbåtsföraren vittnade om händelsen på ett sätt som Jonas Straka inte alls delade uppfattning om. Han insåg att även om försäkringsbolagen delade hans uppfattning kanske inte rätten skulle göra det.
Men Jonas hoppas att andra kan lära sig av hans erfarenheter.
– Jag hade gps-spåret lagrat på min plotter vilket visar att jag höll en rak kurs med stadig fart. Om du har det underlaget och polisen inte kräver in det så stå på dig och kräv att det ska åberopas, säger Jonas och lämnar följande kom-ihåg-lista för andra som hamnar i en liknande situation:
* Skriv upp och redovisa alla kostnader som du drabbas av så att de finns med i förundersökningen.

* Om utrustning går sönder så måste polisen ha bilder på det trasiga samt utlåtande i förundersökning av exempelvis en riggfirma om masten är skadad. Saknas detta i förundersökningen så kan det inte redovisas i domstol.

* Eftersom bevisbördan läggs på den drabbade krävs att man som drabbad måste aktivt dokumentera. ”Ord mot ord” är betydligt osäkrare.

Hugo Tiberg kommenterar domen här. Läs mer om händelsen och vad du som båtägare ska tänka på vid en händelse som kan leda till ett rättsfall i kommande På Kryss.

LÄS MER: Hugo Tiberg kommenterar domen: Akterkollision ger böter [pakryss.se]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

2 kommentarer »

 • Torbjörn skriver:

  Intressant att den drabbade fick en lägre summa än advokatens arvode. Vet inte vad det kan kosta att laga segelbåten men kan det vara så billigt med plastjobbet?

 • Stefan Demander skriver:

  Märkligt att folk som begår ett fel inte kan erkänna detta utan att försöka komma undan på någon annans bekostnad!
  Syftet att hålla sig undan var förmodligen att få brottet preskriberat på grund av tid!
  Att styra med fjärrkontroll från däck i en trång farled är kriminellt!!
  Ynkligt agerat men rättvis dom tycker jag!

  MVH: Stefan Demander