Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Kräver nollvision för drunkningsolyckor

8 januari, 2015 – 12.01 Kommentarer inaktiverade för Kräver nollvision för drunkningsolyckor

SimmareFörra året drunknade 137 människor i Sverige. Det är fler än på tolv år. Nu kräver Livräddningssällskapet en nollvision för drunkningsolyckor motsvarande Trafikverkets mål för döda i trafiken i Sverige och statliga MSB:s nollvision för dödsbränder.
Om utvecklingen för drunkningsolyckor hade motsvarat den inom trafiken ”hade antalet omkomna genom drunkning idag legat på cirka 80 personer. Vi hade sparat omkring 40 liv, varje år”, skriver Livräddningssällskapet i en debattartikel publicerad på sin webbplats och på DN debatt i dag.

I de konkreta förslag som organisationen föreslår ingår hårdare krav för uppföljning av simkunnigheten i skolan, ett bättre klimat för att driva simskolor samt informationskampanjer ”riktade särskilt till de män som idag är väldigt överrepresenterade i olycksstatistiken”.
Sällskapet föreslår också tätare uppföljning i kommunernas systematiska vattensäkerhetsarbete och regelbunden utbildning och fortbildning av personal.
Man efterlyser också bredare utbildning inom Hjärt- lungräddning, HLR, vid drunkning, och att fler stränder måste bevakas av utbildade livräddare.

Trots de tragiska siffrorna är det värt att notera att drunkningsolyckor från småbåtar inte har ökat jämfört med förra året. 21 omkomna i samband med fritidsbåtsanvändning förra året är en minskning mot förra årets 30 och mer i nivå med tidigare års siffror.

Enligt Transportstyrelsens statistik omkom ytterligare två personer i samband med småbåtstrafik förra året. De två dödsfallen berodde på kollision med yrkesfartyg och var de enda småbåtsolyckor på havet utanför hamn.

Läs debatt-artikeln i sin helhet på Livräddningssällskapets webbplats:
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/nyheter/2015/debatt-allt-fler-drunknar-nollvision-kravs-for-att-bryta-

,