Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Kustbevakningen föreslås ansvara för sjöräddning

6 juli, 2012 – 08.31 2 kommentarer

Foto: Kustbevakningen

I en ny utredning föreslås Kustbevakningen göras ansvarig för att samordna sjöräddningsinsatser i Sverige i stället för Sjöräddningscentralen som ligger under Sjöfartsverket.

Under Almedalsveckan i juli presenterade statliga enmansutredaren Jan Hyllander sin utredning om samordning av statens maritima resurser.

Utredaren föreslår, enligt Sjöfartverkets hemsida, att sjö- och flygräddningsverksamheten på sikt skulle kunna ingå i Kustbevakningen, som ett alternativ till nuvarande organisation. Utredaren Jan Hyllander betonar dock att det inte handlar om någon kritik av hur verksamheten bedrivs idag, utan att det bara ska ses som ett alternativ till placering.

På samma sätt föreslår utredaren att Marinen och Kustbevakningen på sikt borde sammanföras till en gemensam myndighet.

I flera andra länder är det Kustbevakningen som har ansvaret för sjöräddning, bland annat i USA. Sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström har redan reagerat med oro i sin ledare (Trossen 3-2012) och undrar vad som kommer att hända med öppenheten och samarbetet om räddningstjänsten mellan alla de olika myndigheter och organisationer om koordineringen av svenska sjöräddningen lämnas över till Kustbevakningen, som är en polisiär myndighet med rätt att bära vapen.

2 kommentarer »

 • Olle skriver:

  Jag har läst alla 107 sidorna och jag kan konstatera att utredare tycker att Sjöfartsverket hanterar huvudmannaskapet för sjöräddningen och den operativa ledningen av detta via JRCC, mycket bra.

  Som skattebetalare håller jag även med om att det sannolikt finns stora synergier (besparingar) att göra genom att slå samman Marinen och Kustbevakningen.

  Jag är däremot mycket tveksam till att förändra huvudmannaskap och ledningen av sjöräddningsinsatser. De synergier som eventuellt står att finna i en sådan åtgärd förefaller som mycket ringa. Om de nu ens existerar.

  Vid behov har sjöräddningsledaren enligt lag tillgång till alla samhällets resurser. Det är normalt enheter från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Lotsar och sommartid sjöpolisen som var för sig eller i samverkan bistår den nödställde. Enligt sjölagen är dessutom varje befälhavare på närliggande fartyg skyldiga att bistå.

  Det är som jag ser det en stor poäng att huvudmannaskapet och den operativa ledningen i möjligaste mån är skilt från de utförande enheterna. Det skyddar verksamheten från sammanblandning med de huvuduppgifter som tex militär, polis och kustbevakning har.

  Vi skall också betänka att Sjöräddningssällskapets 2000 frivilliga, helt ideellt och utan en krona från staten, dygnet runt och året om bemannar 165 båtar på 65 platser runt vår kust. Detta står för 70% av sjöräddningsinsatserna i Sverige. Utan en krona från dig och mig som skattebetalare.

  Utredaren skriver: ”Med utgångspunkt i principerna för budgetering och redovisning är det naturligt för myndigheter att eftersträva egna resurser för att lösa sina uppgifter”. Kort sagt myndigheter letar alltid skäl att expandera sin verksamhet. Om huvudmannaskapet och den operativa ledningen för sjöräddning skulle flytta till Marinen/Kustbevakningen är det sannolikt att de över tid försöker göra mer av sjöräddning i egen regi. Detta i syfte att motivera ökade anslag. Då får vi på skattsedeln betala det Sjöräddningssällskapets frivilliga gör utan en enda skattekrona idag.

  När det gäller helikopterfrågan finns det säkert synergier att utvinna den dagen försvaret får sina nya helikoptrar. Främst i drift och underhållskostnader. Men vi behöver ständigt beredda sjöräddningshelikoptrar i Sverige. Försvarets helikoptrar kan ju vara i Afghanistan eller på storövning med främmande makter och får ses som förstärkningsresurs när och om de finns tillgängliga. Och min personliga uppfattning är att sjöräddningshelikoptrar i första hand skall vara civila och inte militära.

  Sammafattningsvis;

  Som skattebetalare får man gärna sparas stora pengar genom att slå samman Marinen och Kustbevakningen. Låt Sjöfartsverket vara kvar som huvudman för Sjöräddning. Dom sköter det mycket bra. Var rädd om de miljarder som Sjöräddningssällskapets frivilliga årligen sparar åt skattebetalarna. Låt oss ha dedikerade (och civila) sjöräddningshelikoptrar men spara gärna pengar genom att samverka när det gäller drift och underhåll.

  Detta är synpunkter från en vanlig båtmänniska, skattebetalare och väljare.

 • Scott skriver:

  Brilliant idea that the Coast Guard should assist with rescues. Just like most nations. Outsourcing water safety and marine radio to the point that private individuals are forced to take on the responsibility is crazy. Whats next? drop the police and military go as well, What kind of country would that be? Coast Guard is there to help, not do alco checks and be the meter maids of the seas.