Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Ombord   Säkerhet

Lär dig dela mobilens gps-information för säkerhets skull

14 juni, 2016 – 15.13 4 kommentarer

En nödställd till sjöss kan låta Sjöfartsverkets räddningscentral ta del av sin mobils gps-position med bara ett klick. Men för att tjänsten ska fungera måste mobilen vara inställd på att dela sin position.

– Det är alltid bäst om en nödställd själv uppger var han eller hon befinner sig, säger Jonas Malmstedt, räddningsledare vid JRCC, Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i Göteborg.
Men nedkyld och rädd är det inte självklart att man säkert kan uppge var man befinner sig eller ta reda på sin position. Att istället bara behöva klicka på en länk i ett sms kan underlätta räddningsarbetet.
– Det är värdefullt att kunna inleda en räddningsinsats utan att först behöva söka efter den som behöver hjälp. Med en säker position kan det räcka med att skicka en räddningsbåt som undsättning, säger Jonas Malmstedt.
En person som ringer nödnumret 112 och sedan kopplas vidare från SOS Alarm till JRCC kan spåras via mobilmasterna inom den nödställdes räckvidd. Men den positionen kan vara väldigt ungefärlig till skillnad från informationen som mobilens inbyggda gps har, men som inte kan nås utan att den nödställde själv agerar.

Under två år har Sjöfartsverket testat en tjänst med just funktionen att dela gps:ens koordinater. Positionsbestämningen sker med tjänsten Carl, Call and rescue link, som i år införs permanent i räddningsarbetet. Sms kan skickas och tas emot i ett större område än täckningsområdet för röstsamtal.

Carl går i korthet ut på att Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral skickar ut ett sms till den nödställde. Sms:et innehåller en länk till en webbplats som i sin tur samlar in mobilens gps-information och skickar den till räddningscentralen.
För att tjänsten ska fungera måste webbläsaren ha tillgång till mobilens gps vilket är långtifrån självklart eftersom många mobilanvändare stänger av delningen av platsinformation av integritetsskäl. Det kan därför vara bra att ta reda på hur man aktiverar delning av platsinformation för den webbläsare som automatiskt används för sms-länkar. I en Iphone är appen Safari grundinställningens val.

Så här fungerar tjänsten:

1: JRCC skickar ett sms med en länk till den nödställdes mobil:
JRCC CARL
2: Den nödställde klickar på länken och följer instruktionerna på skärmen. Om mobilens webbläsare inte är inställd på att dela position så måste den funktionen aktiveras manuellt av den nödställde. Hur man aktiverar delning av platsinformation skiljer mellan olika mobiler. Ta reda på hur din mobil fungerar för att underlätta i en nödsituation!
JRCC CARL
JRCC CARL
3: Mobilens webbläsare hämtar positionen från mobilens gps och delar den med JRCC. Anledningen till att man uppmanas att inte låta skärmen slockna är att vissa telefoner kopplar ner webbläsaren samtidigt som skärmsläckaren släcker skärmen. Positionens noggrannhet förbättras under de första två, tre minuterna som Carl hämtar in koordinaterna:
JRCC CARL
4: Räddningsledaren på JRCC ser positionen och får koordinaterna presenterade på en karta:
JRCC CARL

Inför sommaren kan det alltså vara dags att ta reda på mer om din mobils gps-funktion och hur man tillåter platsdelning från den webbläsare som aktiveras när man klickar på ett sms.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

, , , ,

4 kommentarer »

 • Johan Boström skriver:

  Hej Erik, JRCC har erfarenhet av att vissa telefoner stänger av webbläsaren och vidarebefordrandet av koordinater när skärmen släcks. Positionens noggrannhet ökar under de första minuterna som telefonen med gps är uppkopplad mot Carl och därför uppmanas man att inte låta skärmen slockna.
  Texten är förtydligad under punkt 3.

 • Erik Lundqvist skriver:

  Det var väl en svag punkt i kommunikationen mellan JRCC och den nödställde för att fastställa positionen:

  ”Låt skärmen ej slockna”

  Släckt skärm borde inte få vara ett tekniskt hinder för att säkerhetsställa och bibehålla lokaliseringen. Den nödställde har ju redan fått bekräftelse att han/hon är lokaliserad. Att skärmen slocknar borde inte få vara ett hinder för den fortsatta positionsbestämningen, snarare ett plus med tanke på batterihungriga smarta mobiler…

  Betänk att den nödställde kanske har fullt upp med sin stressade nödstuation (brand, hål i skrov, etc), för att ha tid att sitta och bevaka att skärmen inte har slocknat.

  Men om det nu står och faller rent tekniskt med att skärmen har slocknat eller inte, eventuell avdrift efter att lokaliseringen har gett en absolut positionsbestämmelse, borde JRCC kunna räkna ut en högst trolig förändring efter lokaliseringen, med tanke på rådande vindriktning- och styrka, samt eventuella strömmar?

  Men som sagt, det borde räcka med att webbläsaren hålls öppen…

 • Johan Boström skriver:

  Hej Knut!
  Inställningarna för att dela informationen från en mobils gps skiljer sig mellan de olika versionerna av operativsystem. Vi har ingen möjlighet att göra en guide för alla mobiler och någon sådan finns inte heller på annat håll, tyvärr.
  För vissa mobiler måste man välja att den enskilda webbläsaren (exempelvis appen Safari, Firefox eller Chrome) ska dela position. Det är vår erfarenhet att många väljer att låta vissa appar dela information medan delningen är avstängd för andra appar.
  Svar på din fråga om punkt 1 blir alltså att man måste man aktivera delning av platsinformation för den webbläsare som automatiskt används när man klickar på länkar i sms (helst i god tid før turen).

  2: I en nödsituation i Sverige med fara för liv, egendom eller miljö ska man ringa 112. Man får då tala med en operatör på SOS Alarm som för de flesta nödsituationer till sjöss kommer att koppla vidare samtalet till Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC.

  3 och 4 stämmer som du skriver, men om webbläsaren inte har tillgång till gps:en så måste den funktionen alltså aktiveras manuellt.

  Tack för uppmaningen att förtydliga!

  /Johan Boström, redaktionen

 • Knut Garshol skriver:

  Så i sammendrag:

  1) Sett aktiv deling av gps-posisjon i telefonen (i god tid før turen)
  2) Hvis nødsituasjon oppstår, ring JRCC (telefonnr = ??), evt alternative nummer?
  3) JRCC sender SMS med link, som man klikker på i båten
  4) Følg instruksjoner som kommer opp på skjermen i telefonen

  Er dette korrekt? Ville gjerne ha aktuelle telefonnr.