Hem » Läsvärt, Säkerhet

Läsvärt   Säkerhet

Hög fart vanlig vid dödsolyckor i Norge

3 juni, 2019 – 13.19 En kommentar

Norge hör till världens mest båttäta länder och har en liknande fördelning av båttyper som Sverige. Men dödsolyckorna till sjöss skiljer sig avsevärt.

– Åttio procent av fritidsbåtolyckorna i Norge förra året kännetecknas av hög fart, alkoholpåverkan och skymning, säger Lars-Göran Nyström vid Transportstyrelsen som jämfört den norska statistiken med den svenska.
– Under de senaste åren har Norge haft cirka 20 procent fler dödsolyckor än Sverige. 303 personer omkom i samband med båtliv i Sverige under perioden 2008 till 2017 medan 367 personer omkom i Norge under samma period.

Norge har en lång kuststräcka med öppet vatten året runt tack vare Golfströmmen. De flesta fritidsbåtar som används är motorbåtar och de dominerar också olycksstatistiken. Dödsolyckor med segelbåtar utgör en mycket liten andel och är färre än med exempelvis kanadensare respektive kajak.

Norge

Norge har fler fritidsbåtar per invånare jämfört med Sverige och havskusten är till större delen öppen året om.

Orsaken till dödsfallen skiljer sig en hel del mellan länderna.
– Förra året var dödsorsaken i Sverige drunkning i samtliga fritidsbåtsrelaterade dödsfall medan endast hälften av fallen i Norge berodde på drunkning. Dödsfall i samband med grundstötning utgjorde 20 procent av dödsolyckorna i Norge.
Andra dödsorsaker är exempelvis kollision och kolmonoxidförgiftning.

I Sverige omkom ingen utländsk turist förra året medan var femte dödsolycka inom båtlivet drabbade en turist i Norge varav de flesta från EU-länder.
– Det är svårt att jämföra båtlivets utbredning och karaktär i Sverige och Norge. Vi uppskattas ha 756 000 fritidsbåtar i Sverige medan Norge, med färre invånare, har 900 000 fritidsbåtar.

Lagstiftningen skiljer sig också mellan länderna. Norge har obligatoriskt båtförarbevis sedan 2010 och en flytvästlag infördes för fyra år sedan. Dödsolyckorna har minskat stadigt de senaste åren med 41 omkomna 2015 medan 29 omkom 2016. 2017 var siffran 31 och förra året omkom 23 personer i Norge.

Norge har en högre promillegräns för alkohol för förare av mindre båtar jämfört med Sverige: 0,8 promille. För fartyg över 15 meter gäller samma som i Sverige: 0,2 promille.
– Det finns ingen forskning som tydligt visar orsakerna till skillnader i olyckstyper mellan länderna eller hur lagstiftningen påverkar. Men jag tror att Sverige har kommit lite längre för att förebygga dödsolyckor tack vare åtgärder som skärpningen av sjöfyllerilagen och informationskampanjer för att förvara sin mobil i vattentätt fodral och om vilka situationer som oftast leder till olyckor inom båtlivet, säger Lars-Göran Nyström.

LÄS MER: Norska Sjøfartsdirektoratets information om fritidsbåtar

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

En kommentar »

  • Håkan Jonsson skriver:

    Jag håller med om den bedömning som Lars-Göran Nyström gör. Har forskat lite om dödsolyckor där alkohol är inblandad och det är verkligen onödig tragik i de fallen!