Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Mer torsk i Nordsjön men mindre ålgräs i Västerhavet

24 maj, 2016 – 16.02 Kommentarer inaktiverade för Mer torsk i Nordsjön men mindre ålgräs i Västerhavet

Trots att omständigheterna blir bättre går det trögt för återhämtningen för livet i haven runt Sverige. Vildlaxen i Bottenviken och torsken i Nordsjön hör till de hoppingivande tecknen på att miljöförbättrande arbete lönar sig, enligt rapporten Havet 2015/2016 som presenteras i dag.

BILD: Per-Olav Moksnes

Torskyngel i ålgräsäng på Västkusten. BILD: Per-Olav Moksnes

Rapporten Havet tas fram av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket sedan 2007. Årets rapport visar upp både orosmoln och glädjande tecken för havsmiljön.
Exempelvis visar bestånden av torsk hur komplexa ekosystemen är. I Östersjön och i Kattegatt är återhämtningen svag trots fiskeförbud. Men om det beror på dålig syretillgång på bottnarna, med följden att bottenlevande djur som föda för torskarna inte finns i tillräcklig mängd, är oklart. Ute i Nordsjön är torsken däremot på väg tillbaka, enligt rapporten.

Ett annat tecken på att det inte är självklart med återhämtning när förutsättningarna verkar förbättras, är ålgräset på Västkusten. Ålgräset drabbades hårt av föroreringar längs kusterna, men stora insatser har förbättrat vattenkvalitén. Ändå är ålgräsängarna på tillbakagång. Bland annat har över hundra hektar försvunnit från skärgården innanför Marstrand de senaste åren.

Högfluorerade ämnen finns i vardagsprodukter och sprids till vattnen med påverkan på växt- och djurlivet. Ämnena finns i bland annat impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. PFOS heter ett särskilt svårnedbrytbart sådant ämne som är förbjudet sedan 2009 eftersom det misstänks påverka fertiliteten och immunförsvaret hos djur. Enligt rapporten har ämnet minskat i sillgrisslans ägg de senaste åren.
Läs rapporten i sin helhet via länken nedan.

LÄNK: Rapporten Havet 2015/2016

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,