Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Navigering i okarterade vatten

23 september, 2019 – 09.27 Kommentarer inaktiverade för Navigering i okarterade vatten

Svenska isbrytaren Oden har sjömätt botten i en av Grönlands vikar dit ingen båt tidigare hade nått. Att ta sig fram utan sjökort nära kusten bland isbergen har varit en utmaning.

Den svenska isbrytaren Oden har den senaste månaden navigerat i kustnära vatten som aldrig djupmätts. Syftet var att kartlägga området kring Ryderglaciären som aldrig nåtts vattenvägen tidigare och bland mycket annat undersöka hur isen påverkas av klimatförändringar. Ulf Hedman på Polarforskningssekretariatet har erfarenhet från mer än tjugofem polarexpeditioner sedan sin första sväng med Ymer till Arktis 1980. Han var forskningsstödskoordinator för Ryderexpeditionen och ingick i Odens besättning.
Den nyss avslutade expeditionen sticker framförallt ut genom besöket vid Ryderglaciären. Glaciären ligger vid en stor fjord på norra Grönland går ut över vattnet. Inget fartyg hade någonsin tidigare seglat in i viken vid glaciären eftersom den varit spärrad av fast is och packis tidigare.

Att ta sig fram i okarterade vatten är inte alldeles ovanligt för Oden på öppet eller istäckt hav, men att gå nära land och potentiella grund är en helt annan sak. Oden har en kraftfull sonar som med 432 strålar, en multibeam, kan mäta ner till flera tusen meters djup åt sidan, inte föröver.

Oden är byggd för att klara isberg, men knappast vanligt berg. Hur navigerar man säkert i kustnära vatten där ingen varit tidigare?

Oden Ryder

Svenska Oden är en av världens mest kraftfulla isbrytare med konventionell framdrift. Bild: Lars Lehnert

– Fartyget har ett multibeam som mäter med en bredd av fyra gånger vattendjupet. Fjordarna är djupa ned till 1100 meter, men vi har tvingats gå nära land med grundare vatten. Genom att köra in i den okarterade fjorden tvärs slag efter slag kunde vi kartera vår väg in. När vi väl mätt en linje så kan vi gå upp och ner utmed den och mäta åt sidorna relativt snabbt.

Är det något som krävts för navigationen i dessa vatten som ni inte hade räknat med?
– Ja, de stora avkalvade isbergen krävde stor försiktighet. Det största var 250 kvadratkilometer och de driver runt med cirkulationen och vinden inne i fjorden och måste undvikas. Eftersom det finns flera nästan lika stora isberg gäller det att vara vaksam på hur de rör sig så vi inte blir instängda.

Vilka har varit expeditionens största utmaningar fartygs- och forskningsmässigt?
– Att ta sig in i Ryderfjorden var krävande eftersom inget fartyg hade varit där förut. Att kartera med sonar, multibeamet, i istäckta farvatten var svårt och mödosamt då isen ofta störde mätningarna.

Vilka är de viktigaste målen som expeditionen uppnått?

Oden Ryder

Isbjörn är en av de stora djurarter som expeditionen mötte. Bild: Lars Lehnert

– Vi har nu lyckats kartera fjordarna vid Petermann- och Ryderglaciärerna, Havsbotten, sediment och vattenkolumnen med de olika vattenskikten. Vi har kommit närmare svaren på hur glaciärerna har rört sig när det var ismaximum? Hur har de dragit sig tillbaka? Påverkas avsmältningen av oceanvatten och cirkulationen ut från Arktiska bassängen? Hur påverkar metan, landhöjningen och hur påverkas växter och djur? Hur ser djurens släktskap på höga latituder ut med mera. Och så har vi samlat in underlagsdata för modellering av framtida klimatförändringar.

Vilka djur har ni stött på i området på land och i vatten?
– En hel del. De som gjorde störst intryck var isbjörn, varg, myskoxar, harar, fjällräv, säl, narval och späckhuggare.

Oden återvänder nu till svenska vatten inför vinterns isbrytarsäsong samtidigt som den tyska isbrytaren Polarstern är på väg norrut från Tromsö på den hittills största expeditionen till Arktis. För första gången ska ett forskningsfartyg låta sig frysas fast i isen nära Nordpolen en hel vintersäsong.

LÄS MER: Expeditionens sajt hos Polarforskningssekretariatet

Isbrytaren Oden

Ulf Hedman och professor Martin Jakobsson på Odens brygga under Ryderexpeditionen.

Varg Grönland

Området kring Ryderglaciären hade besökts via land av människor tidigare. Men djuren som exempelvis varg var inte naturligt rädd för Ryderexpeditionens medlemmar.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

 

, ,