Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Nej till förslag på flytväst, vattenskoterkort och båtregister

30 maj, 2017 – 14.59 6 kommentarer

Krav på flytväst och vattenskoterkörkort, ett fritidsbåtsregister och en högre Göta älv-bro är motioner som inte drivs vidare av riksdagen i år. Det beslutade trafikutskottet på tisdagen.

På dagens sammanträde i riksdagens trafikutskott avslogs samtliga motioner som direkt berör fritidsbåtslivet. Däremot antogs bland annat en proposition om inspektion av barlastvatten för att begränsa spridningen av skadliga vattenlevande organismer.

Av frågorna med praktisk koppling till fritidsbåtlivet fanns förväntningar på att socialdemokraten Isak Froms motion om obligatoriskt vattenskoterkörkort skulle gå vidare. From motiverade kravet på behörighetsbevis för vattenskoter med att många förare i dag inte har kompetens att framföra en vattenskoter som kan göra hög fart och utgöra en fara:
”Att vattenskotern fått ett oförkänt dåligt rykte kan skyllas på försäljningsföretagen som gärna lyft fram vattenskotern som en rolig leksak på vattnet. Dessutom att förarna många gånger inte uppträtt sjömansmässigt utan använt skotern som en leksak, i stället för som en båt, dessutom ofta i hög fart även där hastighetsbegränsningar gäller. De internationella sjövägsreglerna gäller även för vattenskotrar och måste följas av dess förare”, skrev Isak From i sin motion.

Trafikutskottets ledamöter enades om att avslå motionen trots att alliansen och socialdemokraterna är överens om att frågan måste utredas.
– Jag delar uppfattningen att många som kör vattenskoter idag inte har någon tidigare kontakt med båtliv som gett erfarenheten som krävs för de hastigheter och möjligheter som en vattenskoter ger, säger Edward Riedl, moderaternas talesman i fritidsbåtsfrågor och ledamot i trafikutskottet.
– Men vi har redan skickat en uppmaning till regeringen att vi vill ha en utredning i frågan och förväntar oss att vi ska få någon form av agerande i frågan, säger Riedl.

Både Näringsdepartementet och Havs och vattenmyndigheten har tidigare föreslagit reglering av behörighet för vattenskoter, men något konkret förslag för riksdagen att ta ställning till finns inte.

Moderaterna Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson föreslog i en annan motion att det ska bli obligatoriskt att bära flytväst för alla under femton år ombord på båtar. Och att det ska bli obligatoriskt att ha minst lika många flytvästar ombord som det finns personer ombord. ”Att kräva att flytväst bärs konstant när man befinner sig ombord på en mindre båt är inte nödvändigtvis det bästa rent praktiskt, men krav bör ställas på att det finns tillräckligt med flytvästar ombord för att det ska räcka till samtliga passagerare ombord på en båt. Därtill borde man kunna kräva att barn under femton år ska bära flytväst när de befinner sig ombord på en fritidsbåt.”
Även i det här fallet pågår en parallell process hos bland andra Transportstyrelsen om en eventuell föreskrift. Frågan är inte särskilt kontroversiell eftersom majoriteten båtfolk är för flytvästkrav, enligt de senaste årens båtlivsundersökningar som Transportstyrelsen genomfört. Men trafikutskottet avslog motionen bland annat med hänvisning till den förra regeringens strategi för Säkrare båtliv 2020 och att det arbetet pågår.
– Personligen erbjuder jag flytvästar till alla ombord i min egen båt, men man måste inte lagstifta om alla dumheter som folk kan göra, säger Edward Riedl.

En annan socialdemokratisk motion föreslog att det ska bli enklare för kommunerna att städa undan övergivna båtar. Ett register över fritidsbåtar skulle förenkla det arbetet, menade Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström: ”Problemet med nedskräpande båtar väntas öka då antalet uttjänta båtar förväntas öka. Genom att möjliggöra för kommunerna att omhänderta dessa båtar kan problemen minska. Ett införande av båtregister skulle också underlätta utkrävandet av ägaransvar.”
Även detta förslag kom trafikutskottet överens om att inte gå vidare med och moderaten Edward Riedl är nöjd:
– Ett register kostar mer än det ger. Dessutom är jag misstänksam mot socialdemokraternas förslag om att registerföra fritidsbåtar eftersom det troligen leder till en skatt så småningom.

I Göteborg planeras en ny bro över Göta älv. Moderaten Sten Bergheden vill att bron ska ge 19 meter segelfri höjd istället för den planerade höjden på 13 meter och presenterade det i en motion som också avslogs av trafikutskottet.

Det råder fortfarande sekretess om exakt vad som sagts under trafikutskottets arbete med motionerna. Men senare i juni hålls en debatt i riksdagen där frågorna kan debatteras i kammaren.

En motion är ett förslag från en riksdagsledamot och det är inte ovanligt att motioner formuleras om och presenteras igen kommande eller senare år.

LÄS MER: Trafikutskottets betänkande om sjöfartsfrågor [riksdagen.se]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,

6 kommentarer »

 • olof malmlof skriver:

  Bra. Vi behöver inte vara klåfingriga och lagstifta om allt. De flesta har trots allt gott omdöme och olyckorna till sjöss är förhållandevis få. SXK bör INTE ivra för mer restriktioner som i onödan inskränker vårt båtliv.

 • Ola Ljungberg skriver:

  enligt SLS så började politikerna i fel ände när man införde promillelagen på sjön. Flytvästar räddar liv.
  Rättsväsendet dömde ut promillelagen, ”ter sig mer som nykterhetspolitik”.
  Men till detta icke-problem avsätts stora resurser så visst går det att använda samma resurser för allehanda lagar som avhänder oss folk deras egna omdöme och ansvar. Men ingen ställer sig frågan – vilket problem ska förbuden lösa och hur stort är det, och från vilka andra sektorer ska resurser tas ifrån?

 • Birger Bech Jessen skriver:

  Två personer drabbats av tokig vattenskoter tosse i København i Maj 2017
  https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=vandscooter+ulykke+k%C3%B8benhavns+havn&spf=1496313763407

  Sen har politikerne raset och lagen ændres: Körkort, nummerplater, kontrol er på vägen…

 • Johan skriver:

  Frågan om flytvästkrav framstår som okomplicerad i er artikel, jag hade gärna sett att ni hade ställt fler frågor kring hur det praktiskt ska gå till.
  För det första är jag tveksam till att en majoritet av båtfolket är för detta, för isåfall skulle en majoritet också bära flytväst till sjöss.
  Det är naturligtvis lätt att på en direkt fråga ja/nej säga ja men när man sedan tittar på praktiken så är det en annan sak. Frågor kan ställas på olika sätt för att ge ett visst resultat i en undersökning.

  För mig väcker frågan om flytvästkrav en massa frågetecken.
  För det första: Vem ska se till att lagen efterföljs?
  För det andra: När gäller lagen? Ska man bära flytväst även när man sover eller befinner sig under däck?
  För det tredje: Ska skillnad göras på hur stor båten är och hur bedöms det? Finlandsfärja, bilfärja, ruffad familjebåt, roddbåt?

  I vår familj används flytväst på däck under färd alltid, i sittbrunnen under segling eller hårt väder, under däck eller i hamn aldrig. Undantaget är barnen som bär flyttväst om de är utanför ruffen och inte fastspända.
  Dessvärre försöker vissa lösa problem med tandlösa lagar istället för genom frivillighet och kunskap.
  De flesta kan nog vara överens om att de som ger sig ut alltför onyktra i öppen båt knappast kommer att bry sig i en eventuell lag och föräldrar som inte utrustar sina barn med flytväst när det behövs kommer knappast bry sig heller.

 • Olle Carlson skriver:

  Vattenskoter samma regler som för snöskoter samt som för moped. Även flytväst.
  Hälsar olle carlson

 • Lennart Ahlberg skriver:

  Det var tråkigt. Ett körkort för vattenskoter hade nog sorterat bort en och annan fridstörare och att göra flytväst obligatorisk hade säkert räddat ett och annat liv.