Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

Nordligaste väderstationen igång

23 januari, 2017 – 14.23 Kommentarer inaktiverade för Nordligaste väderstationen igång

Nu finns åter en väderstation i Norra Kvarken. Sveriges nordligaste väderstation till havs står nu på fyren Nordvalen.
– Kvarkens väder har speciella förutsättningar och vi behöver informationen för isbrytarverksamheten, säger Amund Lindberg vid Sjöfartsverket.

Väderinformation från Nordvalen presenteras i Sjöfartsverkets Viva-tjänst.

Väderinformation från Nordvalen presenteras i Sjöfartsverkets Viva-tjänst.

När fyrar och väderstationer avbemannades och automatiserades minskade rapporteringen om väderläget ute till havs. Kustnära väderstationer är lättare att försörja med el, men när fyrar längre ut från kusten avelektrifierades och inte längre försörjdes med el via kabel, minskade också antalet väderstationer. Den nordligaste väderstationen till havs har funnits på Eggegrund utanför Gävle. Men nu har Sjöfartsverket låtit installera en väderstation på kassunfyren Nordvalen som står strax söder om Holmögadd.
– Kvarken är en förträngning mellan två havsområden som gör att vindstyrka och riktning skiljer sig från områdena norr och söder om passagen. Vi har sett behovet av rapporter om framförallt vatten- och lufttemperatur, säger Amund Lindberg, driftledare på Sjöfartsverkets isbrytarledning.
– Isläget kan skifta mycket fort, men när vi vet temperaturerna kan vi bilda oss en uppfattning om prognoser och var vi ska lägga resurserna, säger Amund Lindberg.

Ända sedan 1860-talet har vädret i Kvarken observerats och rapporterats in från fyrskepp och fyrar, men avbemanningen och problemet med elförsörjning ute till havs har gjort att väderdata inte har kunnat lämnas från annat än passerande fartyg.
– Nordvalen är en av få fyrar till havs som är elektrifierade med kabel och därmed kan försörja en väderstation med el, säger Amund Lindberg.

Även om väderrapporteringens täckning till havs har minskat sedan 1970-talet så ger dagens färre stationer mer fakta och uppdateras dygnet runt. Samtliga Sjöfartsverkets över 90 väderstationer längs kusten och till havs finns tillgängliga via tjänsten Vind och vatteninformation, Viva, på webben eller som app för mobiler. Se länk nedan.

Viva Nordvalen

Nordvalens väderinformation på Viva den 23 januari, 2017.

LÄNK: Sjöfartsverkets Viva-tjänst

 

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , , ,