Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – Vilka normer gäller för utrustningen i nya båtar?

22 mars, 2014 – 10.16 Kommentarer inaktiverade för Toautsläppsförbudet – Vilka normer gäller för utrustningen i nya båtar?

Transportstyrelsen_logga1Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

Däcksförskruvning, placering av tömningen av tanken, tankmätare, avluftning och krängningstålighet ska följa standarden EN ISO 8099:2000.

Transportstyrelsen skrev om förvirringen som rådde om standarden i slutet av 2012 www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Forvirring-kring-ratt-standard-for-tomning-av-battoalett

Båtar – System för uppsamling av toalettavfall (ISO 8099:2000)

Small craft – Toilet waste retention systems (ISO 8099:2000)

Sammanfattning av standarden ISO 8099:2000.

I standard ISO 8099:2000 återges sedvanliga principer för funktion, åtkomlighet och underhål. Bland annat finns krav på vilka temperaturer, ämnen och produkter systemet ska tåla och att det ska vara lukttätt. Vidare får systemet inte läcka ut gas eller toalettavfall genom toaletten vid krängning och stampning.

Tanken ska gå att rengöra. Alla tankar ska ha anordning som möjliggör att avgöra när de är fyllda till ¾ av full volym. Tank som är placerad så att det är möjligt att inspektera den utan att någon del av båtstrukturen behöver avlägsnas kan alternativt vara utförd så det är möjligt att se när tanken är fylld till ¾ av full volym. Tanken ska ha ventilation till fria luften som är funktionsduglig upp till 20° krängning med tanken fylld till 90 %.

Ventilationsledningens tvärsnittsarea ska uppfylla vissa krav beroende på tankstorleken. Klenare ledning kan godtas om tanken har en automatisk ventil som släpper in luft så att sugtömningen inte ger upphov till skadligt undertryck. Ventilationsledningen ska tåla ett undertryck av 50 kPa (5 m vattenpelare). Tanken ska tåla ett undertryck av 20 kPa. Hela systemet ska tåla ett övertryck av 20 kPa.

Ledningar mellan toalett och tank och mellan tank och utsläppsöppning ska vara korta och ha slät insida samt en innerdiameter som uppfyller toalettillverkarens föreskrifter, eller annars vara minst 38 mm. Eventuell bordgenomföring för utsläpp genom bottnen ska uppfylla kraven för bordgenomföringar och kunna förseglas i stängt läge.

Utformningen av tömningsbeslaget på däck ska följa givna specifikationer och ska vara märkt med en symbol. Standarden anger vilka uppgifter som ska finnas i ägarens instruktionsbok rörande båten.