Hem » Nyheter

Nyheter

Nya hänsynsområden 2011

6 april, 2011 – 12.01 Kommentarer inaktiverade för Nya hänsynsområden 2011

Försöket med hänsynsområden i skärgården – områden där lugn råder – har fallit väl ut och nu finns planer på fler.

Det finns just nu sju hänsynsområden i landet; fyra i Bohuslän, två i Stockholms skärgård och ett i Blekinge skärgård. Nu kommer också ytterligare områden planeras i Södermanlands och Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Södermanland har beslutat att göra Griskärsarkipelagen och delar av Kråmö naturreservat till hänsynsområden. I Östergötland är det Licknevarpefjärden / Kvädöfjärdens naturreservat nära Smålandsgränsen och Ytterö – Innerö i Gryts skärgård i Valdemarsviks kommun.

Befintliga områden: I Stockholmsområdet är Stora Nassa och Huvudskär redan hänsynsområden. I Blekinge är Listerby skärgård, I Bouhuslän finns Getryggen, Vasholmarna, Grönskären och Tistlarna.

Fler kommer säkert framöver – bra att de finns, men synd att de ska behövas …

Vad är ett hänsynsområde?

I ett hänsynsområde ska det naturligtvis råda lugn och ro även om du färdas på långfärdsskridskor, till fots eller i en kajak. Störande ljud hör inte hemma här oavsett vilken årstid du besöker området.

Naturligtvis är det också viktigt att du tar hand om dina sopor och inte heller slänger t.ex. fimpar, snus och grillkol i naturen. En ny lag? Nej, visserligen ligger områdena  i huvudsak i naturreservat, men detta handlar inte om juridik utan om ren och skär omtanke.

Hänsynsområdena ska njutas i stillhet  på naturens villkor. Tillsammans kan vi se till att det räcker med frivillighet, respekt och sunt förnuft. Faktum är att uppmaningarna inte är konstigare än att de borde kunna gälla i alla naturhamnar!

Inom hänsynsområdena gäller

  • hålla låg fart, högst 5 (ibland 7)  knop
  • undvika att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande
  • använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning
  • inte köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek
  • dämpa musik och prat
  • inte släppa ut toalettavfall

Ovanstående regler är i några fall bara rekommendationer och hänsynsområdena inrättas på försök under 2011-2012 varefter en utvärdering kommer att göras.

Bakgrund
Riksdagen har beslutat att buller och andra störningar från båttrafik ska begränsas i särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden, senast år 2010. Detta är ett delmål under det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Alla kustlänsstyrelser fick år 2006 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur delmålet skulle uppnås. Länsstyrelserna föreslog då att inrätta så kallade hänsynsområden på försök.

År 2007 fick kustlänsstyrelserna ett nytt regeringsuppdrag att genomföra handlingsplanen och inrätta försöksområden, helst redan 2008. Arbetet redovisades till regeringen i december 2009.

Från Länstyrelsens webbplats