Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Nya regler för hummerfiske

22 augusti, 2017 – 13.06 2 kommentarer

Färre burar, kortare säsong och större flyktöppningar i burarna ska öka hummerbeståndet i Sverige. Reglerna om antalet burar gäller från årets säsongstart i september.

I torsdags beslutade Havs- och vattenmyndigheten att reglerna för fritids- och yrkesfiske av hummer ska ändras.
– Hummerbeståndet ligger på en alldeles för låg nivå och beståndet måste få en möjlighet att komma upp, säger Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
– Vi har en samstämmig bild från både forskare, fritidsfiskare och yrkesfiskare att det är betydligt färre humrar i våra vatten i dag jämfört med tidigare.

De nya reglerna ska leda till minskade fångster för att öka möjligheterna för hummerbestånden i Sverige att växa och vara hållbara på sikt.

Redskapsförbud råder i det markerade området en vecka innan hummerpremiären.

Redskapsförbud råder i det markerade området en vecka innan hummerpremiären.

Från och med årets säsong får sammanlagt högst 6 hummertinor användas samtidigt per person. Tidigare var 14 burar tillåtna per person. Fiskare med fiskelicens får fiska med högst 40 hummertinor sammanlagt till skillnad från 60 stycken tidigare.

Årets premiär är den 25 september klockan 7 på morgonen och fritidsfiskare får fiska fram till och med den sista november och yrkesfiskare fram till och med den sista december, vilket är en kortare säsong än tidigare.

Storleken på flyktöppningar i burarna måste vara större från och med 2018. Minst 60 millimeter.
– Eftersom de nya reglerna kom nära premiären så valde vi att vänta med de nya redskapskraven till nästa år. Det går att bygga om befintliga burar, men för redskapsbranschen skulle en ändring av reglerna i år bli svåra att efterleva.

Martin Rydgren menar att mottagandet hos fiskarna är positivt.
– Hummerfiskare är väldigt engagerade och många hör av sig med frågor och synpunkter på andra förbättringar som att kunna öka kontrollerbarheten. Det här känns som startpunkten på ett mer hållbart fiske och ett större bestånd.

Norge, som delar hummerbeståndet i Skagerrak har samma minimimått och flyktöppningar, men en annan reglering av antalet fiskeredskap.

LÄS MER: Nya regler för hummerfiske [HaV]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, ,

2 kommentarer »

  • Redaktionen skriver:

    Frågan om det danska hummerbeståndets koppling till det svenska är ställd till HaV, men den utredare som vi har talat med saknade kunskap i frågan.
    Reglerna i Danmark skiljer sig en hel del. Bland annat är det tillåtet att fånga mindre humrar och fisket är tillåtet året om förutom under juli och augusti i Limfjorden. Romhonor är endast fredade i Limfjorden.

    /Redaktionen

  • Carita Bergdahl skriver:

    Hur är det med Danmark och deras regler för hummer?