Hem » Långfärd, Nyheter, Säkerhet

Långfärd   Nyheter   Säkerhet

Nya uppgifter om sänkningen av 60-fotaren

21 februari, 2017 – 13.03 3 kommentarer
Förra lördagen sänktes en 60-fotare på Atlanten av skepparen efter att besättningen evakuerats till ett större fartyg. Nu berättar ägaren mer om beslutet att sänka segelbåten och konsekvenserna.
Förra veckan rapporterade På Kryss om sänkningen av 60-fotaren Clyde Challenger. Båten var på väg från Azorerna mot hemmahamnen i Skottland med revad stor, men slogs omkull av en våg cirka 400 sjömil väster om Frankrike. Båten rätades omedelbart, men den genomgående masten bröts i höjd med rufftaket. Motor och styrning fungerade, men skepparen valde att evakuera hela besättningen till en brittisk jagare för att därefter sänka båten. Clyde hade under tiden drivit cirka 25 sjömil under de nära två dygnen sedan masthaveriet. Ingen person skadades fysiskt allvarligt och hela Clyde Challengers besättning är landsatt i Lissabon.
Nödsituationer där en medveten sänkning av en segelbåt till havs är aktuell, inträffar sällan, men flera På Kryss-läsare har hört av sig med frågor om sänkningen. På Kryss har kontaktat Clyde Challengers ägare för att få svar på de vanligaste undringarna:
Vem fattade beslut om att Clyde Challenger skulle sänkas och hur genomfördes sänkningen?
– Beslutet var helt och hållet skepparens för att garantera säkerheten för besättningen och andra fartyg. Clyde Challenger sänktes genom att öppna några av bottenventilerna och inspektionsluckan till dieselmotorns kylvattenintag. Åtgärderna avslutades av de två sista som lämnade fartyget, skepparen och styrmannen (Mate), säger Glenn Porter, ägare av Clyde Challenger.

Kommer förlusten att ersättas av båtens försäkring? Hur har kontakten med försäkringsbolaget gått till?

– Clyde Challenger var försäkrad och vi har haft löpande kontakter med försäkringsgivarna under hela händelseförloppet. De har varit mycket stödjande under processen.
Hur gick resonemanget om Clyde Challengers dieseltankar?
– Bevarande av liv går före allt annat. Vi diskuterade här på land möjligheten att hämta Clyde Challenger eftersom omständigheterna ute till havs inte medgav att utrustning eller bränsle togs omhand på plats. Men slutsatsen blev att åtgärder för att bärga eller på annat sätt föra segelbåten i hamn skulle ha orsakat fler personers liv i onödigt stor fara.
Glenn Porter berättar också att han och företaget som drivit charterverksamheten med Clyde Challenger kommer att redovisa fler tekniska detaljer efter att myndigheterna har slutfört och presenterat sina undersökningar. Bland annat kommer skepparen Roy Graham redovisa sin version av händelseförloppet.
Har du erfarenhet av något liknande? Mejla gärna redaktionen på redaktion@pakryss.se.

LÄS MER: 60-fotare sänkt efter masthaveri [pakryss.se 14 februari, 2017]

 

, , ,

3 kommentarer »

  • Jan Jarelius skriver:

    Vad Jag förstår, så är det ett miljöbrott att sänka ett fartyg med bränsle och andra miljöpåverkande ämnen ombord ? Det hade inte varit omöjligt att ta båten till hamn med eventuell eskort.

  • Knut Garshol skriver:

    Med fungerende motor og styring er det relevant å spørre om rekkevidde med eksisterende dieselvolum sammenlignet med avstand til nærmeste havn. Det ville ikke trenges mer enn 1-2 personer for motorgange til havn og resten av mannskapet kunne gå fra borde slik de faktisk gjorde. Å senke en fullt sjødyktig ”motorbåt” synes drastisk, men kan kanskje forklares med detaljer ukjente for en utenforstående?

  • Marianne Mossfeldt skriver:

    Varför sänka en båt med fungerande motor och styrning? Låter märkligt att ingen annan lösning fanns? Även om vädret var det sämsta så borde det finnas andra möjligheter?