Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Nytt hopp för Rökaleden

23 oktober, 2018 – 10.32 3 kommentarer

I vår kan fritidsbåtsleden vid Röka ström mitt i Mälaren återigen öppna med ny utmärkning. Mätningarna är klara och kommer att visa vilket djupgående som är möjligt.

På Kryss rapporterade under våren 2016 om att farleden förbi Röka ström mellan Strängnäs och Enköping drogs in på grund av att ingen var beredd att betala för nya sjömätningar och ansvara för underhållet av sjömärken. Många fritidsskeppare sörjde och tröstade sig med att modern satellitnavigation ändå skulle göra passager möjliga, men Mälarens båtförbund nöjde sig inte med det.

Men vi tar det från början. När min hustru och jag 1994 valdes in i Uppsalakretsens styrelse var ett av de första ärenden på styrelsens bord frågan om ekonomiskt bidrag till utmärkningen av Rökaleden. Beslutet blev positivt. Vi visste ingenting om Rökaleden då, men redan samma sommar kändes det naturligt att pröva på vad vi hade bidragit till. Därefter har vi åtskilliga gånger nyttjat den strategiska leden genom Röka ström som så effektivt öppnade förbindelsen mellan Segeröfjärden till Arnöfjärden och bidrog till att öppna upp Mälaren öster om Hjulstabron. Inte minst i samband med kretsens eskadrar i Mälaren har leden nyttjats genom åren.

Röka ström är självklart en mycket gammal förbindelse mellan norra och södra Mälaren men landhöjningen och vattenregleringen har med tiden inneburit ökade navigeringssvårigheter. Detta föranledde sjömätning av bland annat Segeröfjärden i slutet av 1800-talet.

Rökaleden1993 fick så två entusiastiska medlemmar i Strängnäs segelsällskap, SSS, Lars Erik Göhle och Roland Holmgren, möjlighet att i form av ett arbetsmarknadsprojekt genomföra lodningar och ramningar från en flotte i det aktuella området. Enligt uppgift var den yta som man tog sig igenom cirka 120 000 kvadratmeter. Det arbete som dessa giganter utförde är helt unikt och har givetvis varit till stor nytta och glädje för fritidsbåtslivet i Mälaren! Den utförda sjömätningen godkändes av Sjöfartsverket, och en utprickningsgrupp ur SSS svarade därefter för utmärkning och underhåll av leden.

Med tiden, och tjugo år efter Sjöfartsverkets godkännande av leden, hade regelverket kring sjömätning, metoder och navigationsteknik utvecklats dramatiskt. 2014 hade Transportstyrelsen övertagit rollen som kravställare och tillsynsmyndighet. Det uppmärksammades då att en del av farledens sjömärken inte stod på de positioner som fanns i Sjöfartsverkets register. Därmed ökade oron för vad en grundstötning med ett kommersiellt fartyg skulle få för ekonomiska konsekvenser för SSS, som var driftsansvarig för leden. Under ett par år förde SSS och Transportstyrelsen diskussioner med målsättningen att hitta en lösning för att leden skulle kunna vara kvar, dock utan att lyckas. 2016 togs utmärkningen bort och leden stängdes. (Läs mer om nedläggningen på pakryss.se från 2016 här.)

Under sommarens segling i Mälaren, med traditionellt några nätter i SSS:s fina uthamn Askholmen, kom jag i samtal med några medlemmar varvid jag beklagade avsaknaden av Rökaleden för att komma vidare utan att behöva gå tillbaka leden mot Stallarholmsbron. Jag fick då veta att frågan hade övertagits av Mälarens Båtförbund, MBF, och att man dessutom hade kommit långt mot en lösning för ledens återupplivande. Jag kontaktade Anders Knutas, ledamot i MBF:s styrelse, och fick veta att modern och kvalificerad sjömätning av leden genomfördes.
– Vi tog in offerter och valde Sjöfartsverket som med sin minsta båt, Petter Gedda, genomförde sjömätningar under sommaren, berättar Anders Knutas som tidigare haft Mälaren som sin arbetsplats under 26 år som lots vid stationen i Södertälje.
– Arbetet går enligt planen med målet att öppna leden till våren. Sjömätarnas rapport kom in häromveckan och nu ska vi gå igenom resultaten och bland annat se om djupgåendet 2,30 meter är möjligt med eller utan att flytta någon sten. Sprängning är knappast troligt eftersom det både är kostsamt och kräver tillstånd av miljöskäl. Eventuellt kommer djupgåendet inte räcka till för exempelvis moderna segelbåtar som sticker lite djupare.

Planen är att sedan köpa utsättning och service av utmärkningen av Sjöfartsverket. Detta för att vara säkra på att kraven som Transportstyrelsen och internationella regelverk ställer på en farledshållare kommer att vara uppfyllda.

Det kommer alltså bli en årlig kostnad för att driva leden. MBF hoppas att fler av båtlivets organisationer verksamma i Mälaren ska kunna samarbeta kring detta – allt för att göra Mälaren så stor som den faktiskt är.

B-Å Nylander, Uppsala
redaktionen@pakryss.se

LÄS MER: Indragen båtsportled inte typisk [ pakryss.se 12 maj, 2016 ]

, , ,

3 kommentarer »

 • Tobias T skriver:

  Åker ofta till Strängnäs och har verkligen saknat denna alternativa väg för att slippa två broöppningar för oss som kommer österifrån.
  Toppennyhet, verkligen!

 • Lars W skriver:

  Härligt och lycka till!
  Jag har verkligen saknat denna vackra och viktiga led för oss Mälarfarare.
  Den planerade utprickningen är verkligen efterlängtad.

 • Halling Clas skriver:

  Tack för ert engagemang och grattis för att ni gick i mål! Vi ska prova Rökaleden i vår.
  // Clas i Kvicksund