Hem » Nyheter

Nyheter

Nytt naturreservat vid Väderöarna

2 mars, 2011 – 08.13 Kommentarer inaktiverade för Nytt naturreservat vid Väderöarna

Det finns gott om skyddsvärd natur i Bohusläns skärgård. Och nu är chansen är stor att det blir ett marint naturreservat vid Väderöarna, strax söder om det redan existerande nationalparken vid Kosteröarna.

Förslaget skrivet av biolog Tord Wennerblom på Länsstyrelsen i Västra Götaland gick ut på remiss i början på februari 2011 och i slutet av mars ska synpunkter vara inlämnade.

I förslaget ingå också att Svenska Kryssarklubben anordnar fler förtöjningsdubbar i de populära naturhamnarna, kanske också bojar som sparar bottenvegetationen och de unika korallerna som finns i området.

Samtidigt med förslaget till naturreservat går Länsstyrelsen i Västra Götaland ut med ett förslag till hänsynsområde väster om Storö. Syftet med hänsynsområden är att skapa mindre buller i några av kustens naturhamnar.

Så här skriver Länstyrelsen:

Havet vid Väderöarna är bland de allra mest värdefulla marina områdena i Sverige. Här finns en mångfald av djur och växter som, tillsammans med Kosterhavets nationalpark, är unik för Sverige. När forskarna på Länsstyrelsens uppdrag undersökte området sommaren 2010 gjorde man ett sensationellt fynd. Man hittade levande ögonkoraller i det döda korallrev som tidigare var känt strax öster om Storö. Levande ögonkoraller är tidigare endast känt från nationalparken. Det föreslagna naturreservatet ligger direkt söder om nationalparken, och blir ungefär hälften så stort som denna.

De flesta fågel- och sälskyddsområdena, som funnits sedan länge, ska vara kvar enligt förslaget men med vissa ändringar. Bland annat upphävs tillträdesförbudet för några öar samtidigt som zonen med tillträdesförbud utökas från 50 till 100 meter för de öar som fortfarande ska ha fågel- och sälskydd. Fartbegränsning till 5 knop föreslås i vattnen närmast Storö, och ankringsförbud på två ställen för att skydda korallrevet och en ålgräsäng. När det gäller framtida exploateringar i området föreslås bland annat förbud mot att anlägga vindkraftverk och vågkraftverk. Havet kring Väderöarna är ett av kustens allra bästa för yrkesfiske efter havskräfta och räka. Några regler för fisket införs inte i naturreservatets föreskrifter.

Läs mer på Länstyrelsens hemsida.