Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Om Eskadernämnden

5 maj 2010 – 10:00 Kommentarer inaktiverade för Om Eskadernämnden

Eskadernämnden KryssarklubbenAtt segla eskader är framförallt en social aktivitet, men ger också extra råg i ryggen till besättningar att segla till områden de inte skulle ha besökt på egen hand. Eskadernämnden jobbar hårt för att förbättra arrangemangen.

 Många har upptäckt tjusningen i att dela upplevelserna på sjön med andra besättningar. Det är den sociala delen som lockar mest när det gäller eskadersegling.

Eskadernämndens medlemmar träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och ta fram stöd för att stärka kretsarnas eskaderverksamhet. I övrigt håller man kontakt per mejl och telefon. Det är i kretsarna som det mesta av det praktiska arbetet med eskadrarna sker. Inför sommaren 2010 planerar eskadernämnden via kretsarna närmare fyrtio eskadrar i svenska och utländska vatten. Eskadernämnden ansvarar också för de uppskattade ombuden som finns på ett femtiotal platser i världen och de riksgemensamma eskadrar som genomförs vissa år. Nästa år går en rikseskader till danska Århus. Välkända Kryssarklubbaren Anna Friis är aktiv i flera nämnder och kommittéer. ”Den sociala samvaron är det som betyder mest”, säger Anna som lett cirka tjugofem eskadrar sedan 1980-talet.

All eskaderverksamhet sker ute i kretsarna, där särskilt de stora kretsarna som Västkustkretsen och Stockholmskretsen har aktiva kommittéer. År 2010 planerar de ett tiotal eskadrar vardera i egen regi – från familjesegling i närområdet till äventyrssegling till Shetland och S:t Petersburg. Det blir också några chartereskadrar längre bort i hyrda båtar. De flesta kretsar har ett fylligt aktivitetsprogram där eskadrarna är ett mycket uppskattat inslag.

De flesta kretsar behöver fler entusiastiska eskaderledare. Anna Friis berättar vad det innebär att vara eskaderledare: Planera rutten och göra ett program för vilka hamnar man lägger till vid, hålla ihop deltagarna och svara på frågor, kanske anordna ett studiebesök eller en visning på en intressant plats. För de flesta ledare brukar några tiotal timmar gå åt till planeringen, inklusive att skapa ett litet häfte med deltagarförteckning, eskaderprogrammet och kanske lite information om resmålet. Eskaderledaren väljer själv hur ambitiös han eller hon vill vara. Det utgår ingen ersättning annat än ett blygsamt bidrag till sjökort som kommer från kölavgiften deltagarna betalar för eskadern. ”Arbetet sker på ideell basis för att man tycker att det är kul och kanske för att man vill dela med sig av sin kunskap och sin möjligen slumrande reseledarförmåga”, berättar Anna.

Alla medlemmar är välkomna till andra kretsars eskadrar, man ser gärna gäster utifrån. Även med motorbåt är man självklart hjärtligt välkommen.