Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Ont om vatten i Göta kanals tillflöden

3 april, 2017 – 16.00 Kommentarer inaktiverade för Ont om vatten i Göta kanals tillflöden

Flera sjöar som förser Göta kanal med vatten har rekordlåga vattenstånd, men läget är inte akut.
– Man får nog börja fundera på hur man får ut och in båtarna i framtiden om det fortsätter så här, säger Måns Lindell vid Länsstyrelsen i Jönköping.

I februari var vattenståndet i Vättern, Viken och Unden på nivåer som inte uppmätts sedan 1976. Då fick passagerare kliva av och bussas förbi några av Göta kanals slussar för att fartygen skulle klara sig igenom.
Sedan årets lägsta noteringar i februari har läget förbättrats med några centimeter, och Vättern var på måndagen tre decimeter under det normala.
– Vi har bakom oss den maximala perioden med snösmältning för påfyllning av vatten, säger Måns Lindell som är limnolog vid Länsstyrelsen i Jönköping.
– Nu ökar temperaturen och därmed avdunstningen, dessutom börjar också träd och andra växter att ta upp vatten. Sannolikheten för att vattnet i Vänern och grundvattnte ska sjunka mer i vår eller sommar är stor.
Måns hoppas att höstens väder ökar vattenståndet för denna gång, men ser i framtiden en risk att normalvattenståndet blir lägre än dagens.
– Det skulle förstås kunna ställa till med problem för båttrafiken i Göta kanal. I dag är det bottenklackarna som utgör gränsen för djupgående. Man får nog börja fundera på hur man får ut och in båtarna i framtiden om det fortsätter så här, säger Måns.

Vätterns vattennivå

Vätterns vattennivå vid Motala 1998 – 2017, enligt Tekniska verkens mätningar.

Ett sätt är att fördjupa bottenklacken, men samtidigt får avrinningen från Vättern, eller avbördning som det heter på fackspråk, inte överstiga vad som är naturligt.

Två andra stora sjöar som förser Göta kanal med vatten är Unden och Viken mellan Vättern och Vänern.
– Nu har vi 35 centimeter under normalvattenståndet, säger Gunnar Bohlin som är ordförande i Undens fiskevårdsförening.
– De får inte ta ut mer än ner till 105 centimeter under normalnivån, så det återstår 70 centimeter. Men då kommer exempelvis båtar i båthus inte att kunna sjösättas och ramper att sluta fungera – så långt tror jag inte att man går, säger Gunnar.

På Göta kanalbolag är man inte särskilt oroad över det låga vattenståndet.
– Just nu observerar vi grundvattennivån och det ser bättre ut nu. Vi ser ingen risk för kanaltrafiken i år, säger vd:n Roger Altsäter.

Någon åtgärd från kanalbolagets sida för att minska avrinningen är inte heller aktuell.
– Den vattenmängd som vi förbrukar är marginell jämfört med de stora vattenkraftverken, säger Roger Altsäter.

LÄS MER: Vattenståndet på Vättern (Tekniska verken i Linköping)

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,