Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 1-2011

26 januari, 2011 – 12.45 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 1-2011

Torbjörn BergDags för staten att gynna båtturismen. Med våra skärgårdar, sjöar och kanaler har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv i en natur som tack vare allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla. Det är därför inte konstigt att båtlivet är en av de största folkrörelserna. En tredjedel av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong och allt fler utländska båtägare upptäcker våra svenska vatten.

Den vanligaste och populäraste övernattningsplatsen för både svenska och utländska båtturister är våra naturhamnar. Samtidigt finns det 500 klassificerade gästhamnar i Sverige och trycket på dem ökar i takt med Sveriges popularitet som båtland. Gästhamnen är inte bara natthamn utan blir allt viktigare som konsumtions-, service– och bunkringsplats.

Så medan båtturismen är en viktig och ökande intäktskälla för många regioner och företag, verkar staten inte alls ha upptäckt den potential som finns i den svenska båtturismen! I den officiella gästnattstatistiken redovisas alla gästnätter på hotell, vandrarhem, campingplatser och i stugbyar, men 1,5 miljoner båtgästnätter i våra gästhamnar finns inte med i den statistiken!

Gällande momsregler missgynnar dessutom gästhamnarna. Övernattningar i gästhamnar drabbas av en moms på 25 %, medan övernattningar på campingplatser har 12 % moms. Varför vill staten inte stimulera båtturism? Vill man inte se liv och rörelse i småbåtshamnarna och skapa bra förutsättningar för besöksnäringen i landets kustkommuner?

Kryssarklubben har en fortlöpande dialog med Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Vi arbetar för att gästhamnarna skall utvecklas och ge bra service och vi vill att det finns en rimlig relation mellan avgiften och den service som erbjuds. Kryssarklubben kommer att uppmärksamma både bra och dåliga gästhamnar. Mer om detta kommer Du att få läsa i kommande nummer av På Kryss.

Välkommen till ett nytt år med oss!