Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 1-2012

24 januari, 2012 – 06.49 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 1-2012

Som nyvald ordförande i Svenska Kryssarklubben vill jag inleda min första krönika med att tacka för det enorma förtroende jag fått från er. Att få vara ordförande för världens största båtklubb är ett mycket ärofyllt uppdrag som jag hyser stor respekt för. Jag vill samtidigt passa på och tacka avgående ordföranden Torbjörn Berg för det fina jobb han gjort.  

Det ska bli kul och utmanande att gå från att arbeta inom en krets till att jobba riksövergripande. Kretsbakgrunden tror jag är mycket bra att ha i bagaget. Den ger förståelsen för det viktiga arbetet som pågår ute i kretsarna.

Kryssarklubben ska främja långfärder till sjöss. Det innebär för oss ett både praktiskt arbete med bojar, sjömärken och utbildningar, men också ett stort informationsarbete. Informationen är riktad till medlemmarna men även till politiker och andra beslutsfattare.

Enligt min mening är tyvärr många av dem som beslutar om villkoren för båtlivet väldigt okunniga om hur det fungerar. Kryssarklubben måste därför öka informationen till beslutsfattarna och vi måste börja påverka beslut och utredningar på ett tidigare stadium. I dagarna har vi precis lämnat in remissvar på ”toautredningen”. Mer info finns på hemsidan.

Vi måste också mer aktivt delta i miljödebatten. Ett första steg är att styrelsen kommer att anta en miljöpolicy. Det är viktigt att markera att Kryssarklubben inte är någon miljöovänlig organisation. Tvärtom, vi är mycket intresserade av miljön eftersom det är där vi tillbringar mycket av vår lediga tid.

Verksamheten måste utvecklas för att följa med i tiden, våra medlemmars livsstil och vanor har drastiskt förändrats sedan klubben startade 1923. Vi arbetar fortfarande i samma former som då och med i stort sett samma verksamheter. Det här innebär inte att jag tycker det är fel, men vi måste se över hur vi kan anpassa organisationen, arbetsformerna och verksamheterna för att erbjuda våra medlemmar största nytta. Satsningen på barn och ungdom måste ökas.

Nu har det vänt och vi går mot ljusare tider, planerandet av sommarens färder har startat. På vår hemsida finns många  tips om båtteknik, färdmål och inte minst kretsarnas olika aktiviteter.

Vi syns på vårens båtmässor!