Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 1-2013

21 januari, 2013 – 10.58 7 kommentarer

Politikerna och andra så kallade förståsigpåare lägger på oss båtmänniskor och skärgårdsbor ett antal regler och beslut som har ingen eller mycket liten förankring i vår verklighet.

Den nya alkohollagstiftningen på sjön med 0,2 promilles gräns för sjöfylleri har ingen vetenskaplig förankring. Den är endast en nykterhetspolitisk lag stiftad för att tillfredställa en högröstad grupp ”nykterhetsaktivister”.

Inom Kryssarklubben anser vi att lagen bör ses över och att man i god svensk ordning ska ta fram vetenskapliga underlag för verkan och resultat av olika berusningsgrader.

Jag propagerar inte alls för att man ska vara berusad till sjöss eller att ”i den sista fristaden i Sverige ska man ha rätt att ta sig ett glas”, som det har framförts från vissa håll. Jag anser att lagen skall ses över och anpassas till internationella regler.

I Finland har man 1,0 promille som fyllerigräns, Norge 0,8 promille och Danmark har en ansvarslag utan nedre gräns, men 0,5 promille för höghastighetsbåtar samt fartyg längre än 15 m. I Sverige finns det redan en lag som säger att den som har ett ansvar för säkerheten ombord skall vara nykter nog att kunna sköta sitt uppdrag. Flera poliser jag har varit i kontakt med anser att denna lag är tillräcklig för att kunna lagföra berusade personer som inte kunnat framföra sin båt på ett säkert sätt. Vi behöver därför ingen ytterligare skärpning.

Internationellt gäller 0,8 promille för framförande av till exempel oljetankers. Detta gäller också de oljetankers som passerar svenskt territorialvatten.

Men lagstiftaren anser att det har ett egenvärde att ha samma regler på sjön som på vägarna. Skillnaderna mellan att framföra en bil i 110 km/tim på en väg med att segla fram i 5 knop på en stor fjärd är enorma. Lagstiftaren ha uppenbarligen inte varit ute på sjön.

Vi kommer att göra gemensam sak med övriga båtorganisationer och tillskriva ansvarig minister och begära att lagen ses över.

7 kommentarer »

 • Ola Ljungberg skriver:

  Nu är det bara att vänta på den av ordföranden utlovade tillskrivelsen till regeringen. Den som väntar på någe gott…

 • Sven Hugosson skriver:

  Jag seglade som grabb i Karlskrona skärgård och sedan i 45 år istockholms skärgård med omnejd. Jag instämmer helt i åsikten att 0,2-lagen måste ses över, Den motverkar sjösäkerheten genom att den ”förbjuder” att man flyttar sin båt till vädsersäkert läge om man efter en sen middag ombord hamnat i osäkert och vindutsatt förtöjningsläge. Den som förflyttar sig med exvis 5 knop kan inte utgöra någon fara för annan, och inte ens för sig själv.

 • Mats Edenius skriver:

  Klokt och träffsäkert. Lagen är inte byggd på fakta och börjar nu vittra sönder under sin egen tyngd. HD har slagit fast att vi inte kan jämföra båtliv med biltrafik rakt av. Årligen straffas hårt ett antal personer som inte utgör en fara för andra. Skärgårdslivet har blivit inskränkt utan sakliga skäl. Fjärdarna kan en smula tillspetsat liknas vid kontrollstationer. Lagen behöver omgående justeras samtidigt som resurser kan frigöras för att stävja verkligt sjöfylleri och verkligt farligt beteende på sjön.

 • Kopiera denna webbadress, och se filmen om folkpartiets grund för lagen: https://www.youtube.com/watch?v=qhuBKgQQoxk

 • Ola Ljungberg skriver:

  Här har jag en enorm (relativt välbesökt) hemsida om denna världsunika vansinnes-lag och På Kryss kokar ned lagen perfekt med kort och koncist innehåll.

  Jag lyfter på hatten, en eloge därtill!

  Hälsar Ola Ljungberg

 • Olof Malmlöf skriver:

  Mycket glädjande uttalande! Vi MÅSTE se till att lagar och bestämmelser har korrelation med verkligheten. Den här lagen gör att jag känner mig mästrad av okunniga men ”politiskt korrekta” beslutsfattare varje gång jag kliver på båten – oavsett avsikt att dricka en pilsner eller inte!