Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 3-2012

26 mars, 2012 – 07.15 2 kommentarer

Myndigheterna ”petar” i en massa frågor som de inte har kompetens att bedöma. Många tjänstemän skriver utlåtanden som inte baseras på fakta utan endast på eget tyckande.

Sverige har traditionellt varit ett land känt för att fatta beslut på väl underbyggda vetenskapliga fakta, men nu har vi fått allt fler beslut där faktagrunden uppenbarligen saknas.

Båtbottenfärgerna har varit en fråga där Kryssarklubben hela tiden förespråkat hårda kopparfärger, men myndigheterna genomförde förbud. Detta oaktat de vetenskapliga underlag som togs fram av Kryssarklubben. Istället kom de zinkbaserade färgerna. Nu har Kemikalieinspektionen äntligen tagit sitt förnuft tillfånga – zinkfärgerna förbjuds och vi får använda kopparfärg igen.

Toalettömningsförbudet tillkom utan att man tagit hänsyn till hur det ska övervakas och framför allt hur man på ett miljövänligt sätt ska kunna tömma sina toatankar. Ska vi behöva segla/åka för motor långa omvägar för att komma till en  toatömningsanläggning? Myndigheterna verkar inte speciellt intresserade av att hjälpa till.

Kryssarklubbens Stockholmskrets har installerat en toatömningsanläggning i sin uthamn Norrviken och bett Värmdö kommun om hjälp med att tömma den i samband med att kommunens entreprenör tömmer toaletterna på land. Värmdö kommun är inte intresserad av att hjälpa till, så nu får entreprenören köra ut två gånger och tömma. Hur bra är det för miljön?

Myndigheterna har börjat jaga promille ute på sjön. Självklart ska vi vara nyktra för att kunna framföra våra båtar på ett säkert sätt.

Promilledebatten är traditionellt en känslig fråga, men vi måste hantera den på ett mer faktabaserat och pragmatiskt sätt.

Listan över ogenomtänkta beslut och pålagor som drabbat båtlivet kan göras mycket längre. Nu måste vi som Kryssarklubbare och medborgare stå upp och försöka påverka myndigheter och politiker.

Kryssarklubben anställer nu en medarbetare vars uppgift blir att bearbeta politiker och myndigheter. Vi hoppas att detta är ett steg på vägen till bättre underbyggda beslut.

2 kommentarer »

  • Tormod Martinsen skriver:

    Så bra at SXK ansetter en medarbeider for å øve press på beslutningstakerne. Stå på!

  • Olof Malmlöf skriver:

    Intressant nu att SBU’s genom beslut på Båtriksdagen aktivt kommer att arbeta mot promillelagen. Även Sweboat höjer rösten. Fakta – och inte minst genom Hugo Tibergs forskning – visar att promillelagen slår helt fel. Bra om Ordf och SXK igen tar upp denna fråga.