Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 5-2011

7 juni, 2011 – 07.50 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 5-2011

Torbjörn BergÄnda sedan Kryssarklubben startade sin verksamhethar vi arbetat för bättre gästhamnar. För många år sedan engagerade vi oss i Gästhamnsguiden för att mer aktivtkunna påverka utvecklingen av gästhamnarna.

Genom vårt engagemang i Gästhamnsguiden bidrog vi också till att det bildades en intresseorganisation för dem som driver gästhamnar, Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige och Gästhamnsguiden genomför tillsammans en klassificering av Sveriges gästhamnar. Klassificeringen bygger på att hamnen skall uppfylla vissa krav på säkerhet, miljö, sanitära installationer, med mera. Men den säger inget om det bemötande och den service du får i övrigt i hamnen.

Västkustkretsens medlemmar hargjort en gästhamnsenkät där service, säkerhet, hygien och miljö hargranskats. Resultatet visar att servicenivån är en av de faktorer somväger tyngst vid värdering av hamnarna. Kryssarklubben får allt mer kommentarer om dåligt bemötande och illa skötta anläggningar från gästande båtar, både svenska och utländska.

Det är svårt för oss att med ett klagomål från en enskild medlem påpeka för en gästhamn att denär dåligt skött. Men om vi är flera som pekar på missförhållanden i en hamn kan vi lättare påverka hamnledningen. Jag önskar därför att alla Kryssarklubbare som besöker gästhamnar i sommar delar med sig av sina erfarenheter, både positiva och negativa.

På vår webbsida kommer du att hitta rubriken ”Gästhamnar”. Där hittar du all information som finns i Gästhamnsguiden. Du har också möjlighet att lämna kommentarer om hamnarnas bemötande, skötsel och annat. Det är också viktigt att vi visar på goda exempel, hur vi vill bli bemötta i en gästhamn. Då kan vi lyfta fram de goda exemplen och får argument att påverka de sämsta hamnarna. Syftet är att få till stånd bättre och trivsammare gästhamnar för alla båtägare.

Vi som har båt förstår att det kostar att driva en gästhamn och är beredda att betala för det. Men det skall vara en rimlig relation mellan avgiften och den service vi får.