Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 8-2010

1 oktober, 2010 – 14.28 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 8-2010

Torbjörn BergUnder sommaren fick jag synpunkter på dyra avgifter och dålig service i våra gästhamnar. De flesta medlemmar förstår att hamnarna måste täcka sina kostnader och är beredda att betala en skälig avgift för den service som hamnen erbjuder – men inte om den ”servicen” betyder smutsiga toaletter eller trasiga tvättmaskiner. Våra medlemmar på västkusten har i ett par år utvärderat de hamnar de seglat till och hittat både goda och dåliga exempel. Om fler kretsar i landet också börjar utvärdera hamnar får vi tillsammans bra argument mot dem som har dålig service i förhållande till avgiften och kan gynna de gästhamnar som förstår båtlivets behov.

I många år har Kryssarklubben lagt ut bojar i naturhamnar. Att ligga vid boj har flera fördelar jämfört med svajankring. En båt vid boj behöver mindre svajutrymme än en båt som ligger för ankar och ankaret river ofta bort bottenvegetationen. Tyvärr har inte alla länsstyrelser insett detta och i flera län får vi därför inte lägga ut bojar. Annat är det i Norge. Där har staten, insett fördelarna med Kryssarklubbens idé och därför börjat att lägga bojar i Oslofjorden.

Kryssarklubben anser att förslaget om förbud mot utsläpp från båttoaletter var dåligt genomtänkt. Vi anser att det bästa och billigaste sättet att minska utsläppen från båtar är att ha fler och fräscha toaletter i land. Våra politiker jämför gärna båtlivet med vägtrafiken, men tänk så många bra toaletter det finns längs med våra vägar som staten bekostar.
Nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag att förtydliga vissa frågor, bland annat ett förslag om dispens för vissa äldre båtar. Vi på Kryssarklubben är en av de representanter för båtlivet som äntligen blivit inbjudna att komma med synpunkter. Transportstyrelsen skall också utreda vilka hamnar som skall ha sugtömningsanordning och vi räknar med att delta även i det arbetet.

Kryssarklubben har nu drygt 43 000 medlemmar. Det ger oss tyngd och styrka när vi bevakar våra medlemmars intressen i konsumentfrågor som båtköp, försäkringar, hamnar och allt som gör båtlivet lättare för våra medlemmar.