Hem » Ombord

Ombord

Ordförande har ordet; nr 8-2013

8 november, 2013 – 13.44 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 8-2013

Anders_PerssonDen varma och sköna sommaren lockade många att ge sig ut på sjön. Vi är många som blev störda av vattenskotrar och små gummijollar som cirklade runt våra båtar på tryggt avstånd från ”moderfartyget”.

Tyvärr har ett antal olyckor med dödlig utgång inträffat. Det har lett till att röster höjts för att införa körkort för vattenskoter. Men vattenskoter är inte något eget flytetyg enligt sjölagen, det är en båt precis som alla andra. Det betyder att ett rop på körkort för vattenskoter är ett rop på körkort till sjöss.

Båtkörkort är en fråga som varit uppe flera gånger tidigare och som nu säkert kommer att locka okunniga politiker att ta billiga poäng hos lika okunniga väljare. Båtfolket måste själva arbeta för ett säkrare båtliv genom bättre utbildning och förändring av attityder. Jag efterlyser egentligen bara att alla tillämpar sunt förnuft på sjön, svårare än så är det inte. Då kan vi slippa läsa om fler tråkiga olyckor och istället sprida kunskap om hur härligt båtlivet är.

Svenska Kryssarklubben har tidigare uttalat att om ett obligatoriskt båtkörkort ska införas, så ska det endast omfatta snabbgående båtar. Jag uppmanar dig att ta reda på vad ”ditt” parti har för uppfattning i denna fråga.

På Svenska Kryssarklubbens hemsida finns information om andra frågor som vi tagit ställning till. Vi arbetar kontinuerligt med att bevaka båtpolitiken och påverkar både direkt från klubben och i samverkan med andra båtlivsorganisationer.

Anders_Persson_namn