Hem » Läsvärt, Mitt På Kryss

Läsvärt   Mitt På Kryss

Ordförande har ordet; nr 3-2010

26 mars, 2010 – 13.36 Kommentarer inaktiverade för Ordförande har ordet; nr 3-2010

Torbjörn BergTransportstyrelsen har presenterat en utredning om att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Det är en del i en gemensam åtgärdsplan, Baltic Sea Action Plan, som Östersjöländerna beslutade om år 2007 för att uppnå god ekologisk balans. Den bygger på ett internationellt förslag kallat HELCOM. En god miljö är en förutsättning för det rörliga båtlivet.

Kryssarklubben avstyrker ändå förslaget, eftersom Transportstyrelsens rapport har stora brister. Tidplanen för införande av ett förbud två år efter beslut är helt orealistisk. Det tar längre tid att bygga ut ett heltäckande nät av mottagningsanordningar för toalettavfall på land. Även båtägare kan behöva längre tid för att bygga om sina båtar. Ny teknik behöver utvecklas. Konsekvenserna för båtägare och båtklubbar måste analyseras mer ingående. Transportstyrelsens förslag omfattar endast cirka tio procent av Sveriges fritidsbåtar, vilket ytterst marginellt skulle minska miljöbelastningen. Möjligheten att kontrollera efterlevnaden av ett förbud är i praktiken obefintlig.
Ur samhällsekonomiskt perspektiv är förslaget rent ut sagt galet. Transportstyrelsen säger själva ”att den kostnad ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar medför inte står i paritet med nyttan sett ur ett kust/Östersjöperspektiv”.
För att få en bättre miljö längs våra kuster förordar Kryssarklubben:
➤ Att de etablerade hänsynsreglerna införs i fl era känsliga områden. Länsstyrelserna i Stockholms och Västra Götalands län har infört hänsynsområden i känsliga skärgårdsområden, där man bland annat inte ska släppa ut toalettavfall.
➤ Att de etablerade hänsynsreglerna kompletteras med avståndskrav från land beträffande toautsläpp.
➤ Fler sopmajor/toaletter i naturhamnar, med förbättrad skötsel och tömningsfrekvens.
➤ Fler landbaserade toaletter i marinor och hamnar, med bra underhåll och skötsel.
➤ Fler ombyggda båtar enligt HELCOM-kraven, men frivilligt under en övergångsperiod.

Berörda myndigheter bör tillsammans med båtlivets organisationer utfärda gemensamma rekommendationer och utarbeta nödvändiga lagförslag för att implementera HELCOM. Kryssarklubben
är beredd att delta i ett sådant samarbete.

Diskutera gärna remissförslaget här under i kommentarer.