Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet är överens; under sommaren 2020 har vi sett fler ovana båtägare till sjöss jämfört med de senaste åren.  Kustbevakningen för statistik över sjöfylleri, hastighetsöverträdelser och brott mot sjötrafikförordningen. Deras kommunikatör på Verksledningsstaben, Valdemar ..." /> Ovana båtägare = fler räddningsinsatser | På Kryss Ovana båtägare = fler räddningsinsatser | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Ovana båtägare = fler räddningsinsatser

4 augusti, 2020 – 09.14 En kommentar
Ovana båtägare = fler räddningsinsatser

Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet är överens; under sommaren 2020 har vi sett fler ovana båtägare till sjöss jämfört med de senaste åren. 

Kustbevakningen för statistik över sjöfylleri, hastighetsöverträdelser och brott mot sjötrafikförordningen. Deras kommunikatör på Verksledningsstaben, Valdemar Lindekrantz, menar att det finns flera signaler som visar att det är fler båtar ute i år än under ”normala” år:
– Många båtåterförsäljare har sålt slut sina lager och begagnatmarknaden är dammsugen. Även om vi också upplever att det är fler båtar ute än tidigare år är det som alltid vädret som avgör hur fullt det blir på sjön – vid fint väder ser vi många båtar, säger han.

Precis som Sjöräddningssällskapet släpper Kustbevakningen sin statistik över sommaren först i september och det är därför för tidigt att säkert uttala sig om hur sommaren 2020 kommer att se ut ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Däremot, menar Rebecka Hagman på Sjöräddningssällskapet, är det flera av deras stationer som har haft ovanligt mycket att göra, däribland Munsö, Rörö, Stockholm, Dalarö, Värmdö och Västerås.
– Nu har vi augusti kvar och vi får avvakta med en kommentar. Däremot har vi tydligt sett en ökning av en ny typ av båtägare. Dels är det många nya båtägare ute på sjön och många som inte är vana vid att vara ute.

– En olycksgrupp som man redan nu tydligt kan se en ökning hos är vattenskotrar med ett ökat antal olyckor och många allvarliga olyckor. Samtidigt får vi många samtal om buskörning med vattenskotrar och även andra snabba motorbåtar – framförallt i vatten nära storstäderna, säger Valdemar Lindekrantz.

Transportstyrelsen som för statistiken över olyckor och tillbud till sjöss kan ännu inte bekräfta utvecklingen med statistik. Dels väntar de på rapporter från polisen, främst vad gäller dödsolyckor, dels riskerar sjukhusjournalerna att både bli sena och färre i år på grund av sjukvårdens höga arbetsbelastning i och med coronaläget.

– Sannolikt har vi inte statistiken klar förrän i oktober. Däremot kan jag säga att vi genom medier och instanser så som Flyg- och sjöräddningssällskapet flaggar för att det är ett högre tryck på sjön vilket leder till skarpa uppdrag och räddningsinsatser, säger Egil Wright på Transportstyrelsen.

Samtliga är överens om att risken för olyckor ökar med allt fler nya eller ovana båtägare som inte vet vilka regler som gäller. Många som saknar sjövana behöver även hjälp med många saker som vana personer ofta kan lösa själva. Att oerfarna personer skulle vara extra försiktiga stämmer inte heller. Efter en positiv trend de senaste åren med användarvänliga flytvästar märks det i år att allt färre som får hjälp till sjöss saknar flytväst. I sjöfartsverket preliminära statistik över juni framgår att antal sjöräddningsfall i år ligger ungefär lika högt som de senaste tre–fyra åren. Däremot visar deras statistik att drunkningsolyckorna i år är exceptionellt höga med 16 ärenden bara i juni.

En kommentar »

 • Göran Alsén skriver:

  Hej
  När jag läser denna text om sommarens olyckor kan jag inte låta bli att delge min egen upplevelse.
  Jag har semestrat i motorbåt och segelbåt sedan barnsben. Jag har seglat åtskilliga veckor varje år sedan 70-talet i Danmark och runt svenska kuster från Göteborg till Stockholm.
  Fredag eftermiddag 7 augusti kom vi till Stockholm efter tre veckors segling från Malmö.
  Upplevelsen i leden från Sollenkroka ö in till Svinninge var det värsta vi varit med om när det gäller båtkaos och uppvisat dåligt sjömanskap.
  I trånga sund, som tex det vid Vårholma, kunde vi möta upp till 10 motorbåtar och därtill ett antal skotrar som i bredd kör som om de tävlar för att komma först genom sundet. Man tvärar precis framför segelbåtar och sicksackar sig fram mellan dem man kör om.
  Två båtar på 40+ fot kunde gladeligen i ca 20 knops fart möta oss med ca 5 meters marginal på vardera sidan om oss.
  En, typ Cigarette 50 fot, vräker sig fram med minsta marginal till omkörda motorbåtar och mötande segelbåtar.
  I flera av båtarna riktar förarna mera av sin uppmärksamhet på vännerna i båten än på trafiken i leden.
  För oss är det obegripligt att denna typ av beteende kan få fortsätta. Den sista allvarliga olyckan har inte inträffat.
  Varför fri fart i sådan trånga leder med så pass mycket trafik?
  Med vänlig hälsning
  Göran Alsén
  Arcona 36 Safronette