Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Över 10 000 kvadratkilometer sjömätt under året

29 december, 2017 – 09.35 2 kommentarer

Under 2017 har 10 500 kvadratkilometer sjömätts för Sjöfartsverkets räkning. 61,5 procent av farvattnen i Sverige som trafikeras av sjöfart är nu mätt med moderna metoder.

Stora delar av svenska farleder och farvatten är mätta för över hundra år sedan. Men framförallt landhöjningen har gjort att mätningarna inte räcker till för säker framfart och framförallt inte för att dra om farleder för snabbare väg. Men under de senaste åren har Sjöfartsverket i en rad projekt, vara flera med EU-stöd, mätt djupen med elektronik som ger ett bättre underlag än de tidigare lodningarna.
Mätningarna sker framförallt för sjöfarten, men det finns exempel på mätningar för fritidsbåtar. I somras öppande exempelvis en helt ny led genom Göteborgs skärgård enbart avsedd för fritidsbåtar. Leden upprättades i ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Kryssarklubben och lokala båtklubbar.

De kommande åren ska Sjöfartsverkets mätningarn fortsätta i framförallt Bottenhavet och runt Gotland. Utöver att säkerställa att nuvarande farleder håller måttet genomförs även mätningar för att lägga om farleder. In till hamnen i Luleå ska mätningar genomföras så att djupet ”Östersjömax”, 15 meter, är säkrat för framförallt trafiken med malm från Luleå. Andra exempel på specifika farledsprojekt är bortsprängning av grund söder om Holmen grå utanför Strömstad och ny dragning av Sandhamnsleden i Stockholms skärgård.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

2 kommentarer »