I Sverige finns flera hundratusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider farliga ämnen och antalet ökar varje år. För att lösa det växande problemet krävs en rad åtgärder som kan underlätta insamling ..." /> Övergivna båtar ett växande problem | På Kryss Övergivna båtar ett växande problem | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Övergivna båtar ett växande problem

11 september, 2023 – 13.41 5 kommentarer
Övergivna båtar ett växande problem

I Sverige finns flera hundratusen uttjänta och övergivna fritidsbåtar som skräpar ner och sprider farliga ämnen och antalet ökar varje år. För att lösa det växande problemet krävs en rad åtgärder som kan underlätta insamling och återvinning, menar Havs- och vattenmyndigheten.

Utöver att gamla båtar som lämnats åt sitt öde skräpar ner, utgör de också en fara för miljön. En stor del av de fritidsbåtar som tillverkades på 1960- och 80-talen är inte längre i bruk eller på väg att fasas ut. Men för närvarande är det bara cirka 500 per år som tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

I en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslås bland annat ett långsiktigt återvinningssystem för insamling och återvinning som motiverar ägarna att lämna in sina båtar. Det behövs också ett tydligare regelverk som ger kommunerna befogenheter att ta hand om övergivna båtar.

Rapporten fokuserar inte bara på uttjänta båtar. HaV föreslår också att regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett fritidsbåtsregister kan införas. Det skulle göra det möjligt att spåra ansvariga ägare till övergivna båtar, vilket inte är möjligt i dag. Ett båtregister är också en förutsättning för att på sikt kunna införa ett producentansvar för fritidsbåtar.

– Producentansvaret innebär att tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd, säger Mats Svensson, chef HaV:s avdelning för havsförvaltning.

De åtgärder HaV föreslår i rapporten berör såväl lagstiftare och myndigheter, som båtägare och båttillverkare. För att få effekt krävs utvecklad samverkan mellan olika intressenter.

– Våra förslag ligger väl i linje med det arbete som nu bedrivs inom EU för att få ett renare hav och en cirkulär ekonomi, säger Mats Svensson.

HaV:s åtgärdsförslag i korthet

Åtgärdsförslag för uttjänta och övergivna fritidsbåtar

 • Ett långsiktigt återvinningssystem
 • Tydligare ansvar och befogenheter för kommunerna

Åtgärdsförslag för sjödugliga och framtida fritidsbåtar

 • Ett fritidsbåtsregister
 • Producentansvar för fritidsbåtar, det vill säga tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd

Övergripande åtgärdsförslag för fritidsbåtar

 • Ökad kunskap och innovation för att minska miljörisker
 • Utvecklad samverkan mellan myndigheter, kommuner, producenter, näringslivsaktörer, båttillverkare, båtägare (Svenska båtunionen) återvinningscentraler och medborgare

Här hittar du mer information om regeringsuppdraget och hela rapporten.

Foto: Staffan Ljung/HaV

5 kommentarer »

 • Lennart Berggren skriver:

  ett register löser ju inte problemet med alla övergivna båtar som nu finns
  Och hur ska en 50 år gammal båt – varav det finns många av – kunna registreras?

 • Robert Holmberg skriver:

  Hej,
  Man borde använda det återvinnings systemet som man säkerligen har upprättast för de tio tusentals vildkrafts turbinbladen som står i våra hav och på land.
  Antagligen har dom ochså registrerat varje blad så att ansvar kan utkrävas av ägarna!

  mvh,
  /Robert H

 • Åsa Lindberg skriver:

  Att nämna producentansvar för återvinning av äldre båtar låter naivt. Många båtar har säkert en livslängd på 40-50 år eller som många på 70-80-tal hemmabyggen. Båtskrotar med någon form av skrotpremie är väl vad som behövs.

  Åsa

 • Gunnar Westerlind skriver:

  Initiativet är gott. Sjödugliga båtar behöver identifieras och få en markering som visar att ägaren inte har anspråk på den.

 • Mats Svensson skriver:

  Att göra det lättare att ta hand om ”gamla” båtar är en bra idé för både naturen och ”gamla” ägare. Att åter igen införa ett register blir som förra gången bara en kostnad och ytterligare byråkrati som endast föder byråkrater.
  Mats Svensson
  Ej att förväxla med chefen på HaV-myndigheten

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar