Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Övning mot båtägarens värsta mardröm

7 november, 2016 – 08.00 En kommentar

Drivande containrar som lurar under ytan. Det scenariot övar Kustbevakningen med nordväst om Marstrand i höst och har spärrat av ett område med just en container och andra föremål i vattnet.

En container, tunnor och plastdunkar kommer att placeras ut i vattnet norr om Älgön mellan Marstrand och Stenungsund i vecka 45 och vecka 49. Föremålen ingår i en skarp övning med Kustbevakningen där scenariot bygger på en kollision mellan fartyg lastade med containrar med farligt gods. Containrarna har lossnat och driver in i Marstrands skärgård, enligt scenariot som kustbevakarna rycker ut till. Besättningarna ska sedan hitta föremålen och själva avgöra hur de ska agera.
– Våra sjöövervakningsfartyg har inte möjlighet att bärga sjunket gods, men de har avancerade ekolod som kan användas för att lokalisera objekt på botten, säger Anders Udéhn, som leder övningen. Anders är också styrman och räddningsdykare på fartyget KBV 001 Poseidon.
– På KBV 001 har vi bland annat sonar och en fjärrstyrd undervattensfarkost som kan hitta objekt och dokumentera dem på stora djup. Vi har även en dykeriorganisation ombord som är en mycket viktig resurs under hela insatsförloppet. Från lokalisering till bärgning och sanering av det farliga godset.

kbv_ovningSyftet med övningen är framförallt att skydda livet i havet och skärgården från farliga ämnen som läcker ut. Men drivande containrar och andra föremål kan förstås skada fartyg vid en kollision och under tiden som övningen pågår är det cirka två kvadratkilometer stora området utmärkt med gula bojar. Sjöfartsverket varnar för övningen med T-notisen 11608.
− Vi är måna om att övningsverksamheten ska ha så lite påverkan som möjligt på så väl yrkesfisket som småbåtstrafiken. Det är bland annat därför vi valt att lägga övningen i vid slutet av året då det är lite lugnare till sjöss, säger Anders Udéhn.

Övningen pågår 7 – 13 november och 5 – 11 december.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

En kommentar »

  • E-W skriver:

    Det framgår inte riktigt hur väl genomtänkt operationen är men om den nu är ordentligt genomtänkt så är det här i så fall en bättre verksamhet för KBV att ägna sig åt än att hålla på att jag båtägare som tagit en pilsner.