Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

”Paying crew” ska betraktas som passagerare

11 mars, 2011 – 10.55 Kommentarer inaktiverade för ”Paying crew” ska betraktas som passagerare

Högsta domstolen kom i ett mål fram till att så kallad ”paying crew” ska betraktas som passagerare, inte besättning, när man avgör om ett fartyg används som handelsfartyg eller fritidsfartyg.

– ”Paying crew” innebär att man betalat för att delta i en resa men att man under resans gång också medverkar i fartygets drift och andra sysslor ombord. Fartyg med ”paying crew” ska alltså leva upp till reglerna för handelsfartyg, som är mer krävande än de regler som gäller för fritidsfartyg. Domen (fallet Merengue) från Högsta domstolen markerar på ett tydligt sätt att ”paying crew” inte kan användas för att kringgå regelverket, säger Bo Bergström på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.

Läs Merengues loggbok för händelsen.

Danska föreningen Langtursejlerne har bestämt en maxgräns för vad som är paying crew och vad som är en normal ersättning för en besättning  att lägga i skeppskassan. Den ligger runt 450 kronor per dygn. Denna gräns har ingen juridisk grund, men kan tjäna som ett riktmärke.