Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Positiv utveckling för den svenska nordhavsräkan

15 oktober, 2015 – 15.32 Kommentarer inaktiverade för Positiv utveckling för den svenska nordhavsräkan

NordhavsräkaInternationella havsforskningsrådet, ICES, ger nu en mycket positiv bild av utvecklingen för beståndet av nordhavsräka (Pandalus borealis). ICES föreslår ett möjligt fördubblat uttag under 2016 jämfört med de råd som lämnades förra hösten inför 2015. 
– Vi ser mycket positiva tecken för räkbeståndet. Det är viktigt att vi från myndighetens sida nu planerar långsiktigt för en framtida god förvaltning av beståndet, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Den generella trenden när det gäller förvaltning av bestånd är att man strävar efter att få ett jämnt och hållbart uttag, utan alltför stora svängningar mellan åren. Inom ICES vetenskapliga rådgivning pågår ett arbete om principerna för beräkning av möjligt framtida uttag för nordhavsräkan. Det kan innebära en annan nivå inför 2017 års fiske. Innan beslut fattas om nästa års uttag ska EU och Norge komma överens om ett lämpligt hållbart uttag. Det sker genom bilaterala förhandlingar under hösten.

– När ett beslut fattats om uttag för 2016 sker en uppdelning av kvoten grundad på historiskt fiske, säger Bengt Kåmark.

Enligt denna uppdelning får Norge 47 procent, EU får 53 procent av kvoten i Skagerrak och Kattegatt. EU:s andel fördelas mellan Sverige och Danmark där Sverige får 35 procent och Danmark 65 procent av kvoten.

I dag blev det också klart att det svenska fisket av nordhavsräka får certifiering enligt Marine Stewardship Council, MSC. Miljömärket talar om för konsumenter att räkan fiskats hållbart och med omtanke om havsmiljön. Granskningen av det svenska fisket har pågått i 20 månader. Information om bestånd, miljö och förvaltning har tagits fram av oberoende experter som sedan bedömt att fisket klarar kraven i MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske. Detta innebär också att MSC-märkta svenska räkor får grönt ljus i Världsnaturfondens konsumentguide, Fiskguiden.

redaktion@pakryss.se

, ,