I en tidigare publicerad notis framgick det inte inom vilka områden båt- och fiskeförbud samt fartbegränsning och ankringsförbud gäller kring Svenska Högarna. Här kommer de rätta uppgifterna. Det nya marina naturreservatet Svenska Högarna har växt från ..." /> Rättelse Svenska Högarna | På Kryss Rättelse Svenska Högarna | På Kryss
Hem » Läsvärt

Läsvärt

Rättelse Svenska Högarna

2 juni, 2020 – 14.12 5 kommentarer
Rättelse Svenska Högarna

I en tidigare publicerad notis framgick det inte inom vilka områden båt- och fiskeförbud samt fartbegränsning och ankringsförbud gäller kring Svenska Högarna. Här kommer de rätta uppgifterna.

Det nya marina naturreservatet Svenska Högarna har växt från 3 000 hektar till 61 000 hektar och sträcker sig nu tre mil nordost om ögruppen, förbi naturreservatet Svenska Björn.

Länsstyrelsens beslut innebär att skyddet för de höga naturvärdena i området stärks, bland annat genom att:

  • Nya områden med tillträdesförbud tillkommer för att förbättra skyddet för områdets fåglar.
  • Nya områden i reservatsområdets södra delar får tillträdesförbud under sälarnas känsliga pälsömningsperiod i maj–juni.
  • Ett båt- och fiskeförbud införs i innerhamnen i syfte att skydda och förbättra miljön för områdets gäddbestånd och känslig bottenvegetation.
  • Fartbegränsning och ankringsförbud införs i känsliga grundområden runt Storön.
  • Förbud mot tomgångskörning av båtmotor införs vid angöringsplats.

Läs mer här.

FOTOGRAF: INGRID NORDEMAR

5 kommentarer »