Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter   Säkerhet

”Respektera dykflaggan!”

23 maj, 2016 – 13.49 4 kommentarer

Nöjesdykningen utvecklas och idag är det vanligt att dykare kan röra sig i stora områden runt sin dykbåt.
– Att segla närmare en dykbåt av nyfikenhet kan vara rent livsfarligt för dykare i vattnet, säger Johan Abrahamsson, dykarrangör i Lysekil som efterlyser ett säkerhetsavstånd på minst hundra meter.

Daniel Tiger Dahlström

BILD: Daniel Tiger Dahlström

Utvecklingen av dykteknik de senaste tio åren har lett till att dykare kan vara nere under längre tider och röra sig långa sträckor under vattnet.
– Man kan uppleva större områden under vattnet och hundra meter som säkerhetsavstånd runt en dykbåt är ett minimum, anser Johan med många års erfarenhet som dykledare i vattnen utanför Lysekil.

– Tyvärr händer det alltför ofta att båtförare kommit för nära även efter varningar. Livsfarliga situationer uppstår men ändå kan man få en nonchalant vinkning tillbaka. Det är värre för mig än att få ett slag i ansiktet, säger Johan som tror att det är brist på kunskap och förståelse för dykarnas förutsättningar som gör att fritidsbåtsskeppare uppträder oansvarigt.

Ljud från motorer och propellrar fortplantar sig många gånger snabbare och längre under vatten. Att avgöra var en ljudkälla befinner sig är därför betydligt svårare under vatten.

BILD: Daniel Tiger Dahlström

BILD: Daniel Tiger Dahlström

Dessutom är sikten i svenska vatten alldeles för dålig för att man som dykare ska kunna hålla ett säkert avstånd med hjälp av vad man ser.
– Det är omöjligt för en båtförare att veta var dykarna är, och dykarna kommer aldrig hinna se en båt i tid, konstaterar Johan.
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska ”ett fartyg varifrån dykning sker” signalera med signalflagga A, den blåvita tvåtungade. Signalen ska vara synlig runt hela horisonten. Fartyg som passerar dykare ska ”framföras med särskild försiktighet. Maskindrivna fartyg ska om praktiskt möjligt ha stoppade propellrar när de passerar dykare”.

– Traditionellt har man haft ett avstånd på 50 meter, säger Johan Abrahamsson och fortsätter:
– Med dagens förutsättningar måste det avståndet vara större om lagens syfte ska uppnås. Uppmärksamhet och aktsamhet från båtägare är en enorm hjälp för att öka säkerheten.
Johan menar att man från dykarnas sida också måste göra det man kan för att öka säkerheten.

– Vi använder signalflaggan både från båt och om vi dyker från land. Och vi tar ner flaggan så fort vi inte dyker för att inte påverka båtlivet i onödan.

Men vad ska man som båtägare göra om man ändå är nyfiken på dykning?
– Man är välkommen att hälsa på vid ett dykcenter eller komma närmare när vi tagit ner signalflaggan, säger Johan.

Så säger lagen:

TSFS 2009:44, Bilaga 2
Dykning och undervattensarbete m.m.

3.1 När ett fartyg eller en flotte varifrån dykning sker befinner sig inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon ska den internationella signal-flaggan A visas som en skärm när dykare är i vattnet. Under mörker ska skärmen vara belyst. Skärmens storlek ska uppfylla regel 27 e 2 i bilaga 1.

Skärmen ska vara synlig runt hela horisonten, och för att uppnå det får flera skärmar användas.

Allmänna råd:
Man bör visa den internationella signalflaggan A som en skärm även vid dykning från land. 3.2

Fartyg som passerar dykare eller plats för undervattensarbete eller liknande arbete ska framföras med särskild försiktighet. Maskindrivna fartyg ska om praktiskt möjligt ha stoppade propellrar när de passerar dykare.

TSFS 2009:44, Del C – Fartygsljus och signalfigurer

Regel 27:
Om storleken på ett fartyg varifrån dykning sker gör att det inte är praktiskt möjligt att visa alla fartygsljus och signalfigurer som föreskrivs i d, ska följande visas:

1) tre runtlysande ljus placerade lodrätt ovanför varandra där de syns bäst, där det översta och det nedersta är rött och det mellersta vitt,

2) den internationella signalflaggan A som en skärm med minst 1 meters höjd; skärmen ska vara synlig runt hela horisonten.

Enligt de internationella sjövägsreglerna betyder signalflagga A (code flag alfa/alpha): Jag har dykare nere. Håll väl undan och gå med sakta fart.
I Nordamerika används en rödvit flagga med samma betydelse.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

4 kommentarer »

 • Göran Haglund skriver:

  Hej

  Jag håller med Stig Eriksson, jag har vid flertalet tillfällen sett att dykbåtar ej tar ned dykflaggan efter avslutad dykning ( förflyttningar etc).

  Göran H

 • Stig Eriksson skriver:

  Hej
  Har observerat att dykarflaggan syns på dykbåtarna även när de kommer tillbaka in till hamn!
  Den skall endast vara hissad när man har dykare i vattnet.
  Stig E

 • Torbjörn Lund skriver:

  Tack för att ni belyser detta. Jag är själv både dykare och seglare och vill lägga till att det skulle vara bra om även den amerikanska/internationella signalen som används vid dyk blir uppmärksammad som komplement till A- flaggan eftersom att vissa utrustningsdelar har den.

 • Peter skriver:

  Det är inte alltid dykflaggan används korrekt. Många gånger ser det ut som om man har tvätt på tork. En riktig skärm som inte fladdrar med vinden är det enda rätta.

1 Pingbacks »