Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Ombord   Säkerhet

Problemfartyget har lämnat Sverige

29 oktober, 2019 – 09.40 Kommentarer inaktiverade för Problemfartyget har lämnat Sverige

Det problemdrabbade lastfartyget Rix Emerald lämnade Sverige sent på måndagskvällen efter fem dagars nyttjandeförbud i Kalmar.
– Fartyget var sjövärdigt att lämna hamn, men det långsíktiga säkerhetsarbetet är inte avslutat, säger Mårten Dahl vid Transportstyrelsen.
Rix Emerald har tidigare uppmärksammats när det fick maskinproblem i Göta älv och sedan smet från en inspektion i Göteborg.

Nylastad med grynhavre i Lidköping fick lastfartyget Rix Emerald maskinproblem i Göta älv nedströms slussarna den 11 oktober. Framdrivningen kunde inte regleras på ett säkert sätt från bryggan eftersom gasreglaget gick direkt över till maxvarv från halvgasläge. Istället sköttes gasreglaget direkt i maskinrummet med kommandon från bryggan via kommunikationsradio. Jordfallsbron och Marieholmsbron öppnades med extra marginal som drabbade både väg- och tågtrafik. Ett underhållsarbete med dykare i älven avbröts tillfälligt av säkerhetsskäl. Att färdas medströms i en relativt smal farled som Göta älvs ställer särskilda krav för manövrering, men färden gick utan incidenter och i Göteborg byttes kanal-lotsen mot en sjölots.

För att minimera riskerna med bristerna i manöverförmåga anvisades det 88 meter långa fartyget sedan att ankra på öppet vatten utanför Göteborgs skärgård, på ruta C söder om Vinga. Men vid överlämningen till sjölotsen gick ”information förlorad” och fartyget ankrade istället inomskärs sydost om Hönö. Eftersom fartyget sedan tidigare hade färska anmärkningar på trafiköverträdelser i separeringszon och gick på grund utanför Landskrona i januari, med samma befälhavare som på Göta älv, ansåg Transportstyrelsen att en inspektion av läget ombord var motiverad. Men under förberedelserna av inspektionen, en så kallad hamnstatskontroll, avbröt befälhavaren ett samtal med Transportstyrelsens sjöjour för olyckor, som bemannades av Pekka Piirainen.
– När jag ringde befälhavaren för att stämma av uppgifter inför kontrollen ombord slängde han luren i örat på mig. Det har aldrig hänt under mina trettio år i yrket, säger Pekka Piirainen.
– Sedan, efter att sjölotsen lämnat och innan vi hunnit komma ut för kontrollen, lättade man ankar och lämnade skärgården på väg mot Skottland. Norr om Danmark på väg ut i Nordsjön stängdes fartygets obligatoriska ais-transponder av. Det är farligt för andra fartyg och väldigt anmärkningsvärt, men på ett sätt är det djungelns lag ute på internationellt vatten, säger Pekka Piirainen.

Rix Emerald

Rix Emerald norr om Göta älvbron i Göteborg den 11 oktober. Bild: Jürgen Asp

Transportstyrelsen informerade skotska myndigheter som gjorde en hamnstatskontroll i Montrose, där ais-transpondern återigen sände, och sedan även norska myndigheter som inspekterade fartyget, som är flaggat på Cypern, vid nästa hamn, Rekefjord. Bristerna som upptäcktes, bland annat avgasläckor från huvudmaskin och problem med bokföringen, krävde åtgärd, men med viss tidsfrist. Fartyget gick från Danmark till Polen och sedan vidare till Kalmar som anlöptes på torsdagsmorgonen den 24 oktober. Transportstyrelsen genomförde en inspektion tillsammans med en representant för Internationella transportarbetarefederationen, ITF och belade fartyget med nyttjandeförbud.
– Vi upptäckte 24 nya brister. Allvarligast var att nödgeneratorn inte fungerade, säkerhetsutrustning saknades och att det fanns brister i arbetsmiljön, sa Pekka Piirainen vid Transportstyrelsen.
– Om huvudmaskinen slutar fungera så måste pumpar, nödbelysning, navigationsutrustning med mera försörjas med kraft från en nödgenerator. Men generatorn på Rix Emerald varvade inte upp och kopplade inte in sig, vilket är mycket allvarligt.
Utöver att säkerhetsutrustning saknades konstaterades också att underhållet generellt var undermåligt ombord. Trots att arbetsspråket ombord är ryska, bland andra befälhavaren är ryss, saknades viktiga manualer på ryska språket.
– Vid 18-tiden belade vi fartyget med nyttjandeförbud. Nu är det upp till befälhavare och rederi att åtgärda problemen innan Rix Emerald kan lämna hamn, sa Pekka Piirainen till På Kryss på fredagen
Smitningen från Göteborg och den misstänkt släckta transpondern ansågs underordnade de brister som upptäcktes i Kalmar.

Rix Emerald ägs av ett lettiskt rederi som anlitade en auktoriserad firma som gått igenom systemen och maskinerna under helgen. Även fartygets klassningssällskap har låtit genomföra en undersökning, en så kallad extern auditering, av säkerhetsledningssystemet som visade flera brister vid Transportstyrelsens kontroll på torsdagen.

På måndagen var Transportstyrelsen åter ombord för att kontrollera om bristerna var åtgärdade.
– Fartyget var sjövärdigt att lämna hamn, men det långsíktiga säkerhetsarbetet är inte avslutat, säger Mårten Dahl vid Transportstyrelsen.
– Alla parter har visat att de tar problemen på allvar och rederiet har presenterat en plan för hur man ska säkra nödssystem som hjälpgeneratorer med mera i framtiden. Om 90 dagar ska det också genomföras en uppföljande hamnstatskontroll. Även klassningssällskapet ska återkomma till Transportstyrelsen med redovisning av sina åtgärder.

Utöver de 24 bristerna som upptäcktes i Kalmar finns det sedan tidigare en brist om avgasläckage som upptäcktes i Norge och som måste åtgärdas senast den 31 oktober.

Rix Emerald ägs av ett lettiskt rederi, men är flaggat på Cypern. Det lettiska rederiet har tidigare fått allvarliga anmärkningar på arbetsmiljön ombord på sina fartyg. Efter en grundstötning i Danmark konstaterades att rederiets officiella bokföring inte stämde, och att besättningen i själva verket fick mindre betalt. Besättningen ombord på Rix Emerald i Kalmar har ryskt, lettiskt och ukrainskt medborgarskap.

Efter Kalmar var det planerat att Rix Emerald skulle gå upp i Göta älv igen, till Lidköping, men fartygets destination på tisdagen var Liepaja i Lettland.

En hamnstatskontroll är en inspektion av vissa fartyg där brister i säkerheten eller arbetsmiljön misstänks eller har upptäckts. Sverige har ingått ett avtal tillsammans med 27 andra länder att inspektera utländska fartyg utifrån parametrar som fartygets ålder, fartygstyp, skicket på rederiets övriga fartyg och fartygets så kallade klassningssällskaps övriga resultat vid andra hamnstatskontroller. Det internationella systemet syftar till att premiera redare som har en historik av välskötta fartyg, med få brister, och dessa ska då inte belastas med kontroller som kostar tid för rederierna.

Förra året beslutade Transportstyrelsen om nyttjandeförbud vid tolv tillfällen i svenska hamnar.

Följ fartyget: Rix Emerald på Marinetraffic (fördröjd positionsangivelse)

Johan Boström
johan@pakryss.se

 

, ,