Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Romson kritiseras för uttalande till På Kryss

8 juni, 2016 – 15.59 Kommentarer inaktiverade för Romson kritiseras för uttalande till På Kryss

Ett enigt konstitutionsutskott, KU, kritiserar tidigare statsrådet Åsa Romson för uttalanden till På Kryss nr 5, 2015. KU menar att den tidigare ministern inte borde ha gett sin syn på hur reglerna för båtbottenfärger ska tolkas, eftersom det kunde uppfattas som ett direktiv från regeringen.

Åsa Romson

På Kryss intervju med Åsa Romson våren 2015 uppmärksammades stort i nyhetsmedia. Bland annat i SVT Rapport.

I På Kryss nummer 5, 2015, publicerades en intervju med dåvarande klimat- och miljöministern och vice statsministern Åsa Romson. Anledningen till intervjun var att Romson har en koppling till båtliv som var unik för en politiker i hennes ställning som statsråd. Hon tillbringar mycket av sin fritid sommartid på sitt seglande fartyg och bor tidvis ombord. Intervjun handlade om ministerns intresse för båtar och båtliv i allmänhet, men också om varför hon använt bottenfärg som innehåller flera gånger mängden kopparoxid som var tillåten för fritidsbåtsfärger i Östersjön. Miljöpartiet som Romson tillhör uppmuntrar fritidsbåtsägare att helt slopa båtbottenfärger.

Romson hade inte gett något utförligt svar på frågan tidigare, men svarade till På Kryss att färgen var och är tillåten att användas på grund av EU:s fritidsbåtsdirektiv. Den tolkningen av reglerna underkändes i sak av bland andra chefen för miljösektionen på Transportstyrelsen sjö- och luftfartsavdelning, Anna Pettersson. Men oavsett sakfrågan anser KU, som har till uppgift att granska statsråden, att det var fel av Romson att uttrycka sin åsikt om hur reglerna ska tolkas. KU menar att uttalandet kan uppfattas som ett direktiv från regeringen vilket endast får meddelas via förordningar och regleringsbrev och inte från enskilda statsråd. Istället borde Romson ha varit mer ”återhållsam” i sitt uttalande, menar KU.
KU frågade vid förhöret med Romson om citaten som återgavs i På Kryss stämmer vilket Romson svarade att de gör.

Konstitutionsutskottet består av sjutton folkvalda riksdagsledamöter med alla riksdagspartier representerade och har ett eget kansli. Tre av ledamöterna tillhör Miljöpartiet. Att regeringen och statsråden inte får lägga sig i myndigheters tillämpning av lag framgår av kapitel 12 i regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar.

Romson polisanmäldes hösten 2014 för att ha använt bottenfärgen som var förbjuden för fritidsbåtar. Åklagaren Håkan Roswall avskrev anmälan utan att ta ställning till om färgen var tillåten eller inte. Istället menade Roswall att Kemikalieinspektionens information om färger var så svåra att tyda att oaktsamheten inte kunde vara straffbar.

KU behandlade 48 ärenden i årets betänkande och regeringen eller dess statsråd fick kritik i tio ärenden.

Utdrag ur På Kryss nr 5, 2015, med det citerade uttalandet som kritiseras av ett enigt KU:
”Åsa Romson säger att hon tycker att det är en frihetskänsla att komma ut i skärgården och på havet. Dessutom går det ihop med hennes passion för miljön och naturen. Ett intresse hon delar med många andra båtvänner.
– I grunden är båtmänniskor väldigt miljöinriktade, som jag ser det. De vill vara ute i naturen, de vill ha ett rent hav och levande skärgårdar, säger Åsa Romson.
Men inte ens för en miljöminister, som dessutom är doktor i miljörätt, verkar det vara helt lätt att leva som man lär. I oktober i fjol uppmärksammades att Åsa Romson både tankade sin båt med skattesubventionerad dieselolja och hade målat båten med bottenfärg som inte är godkänd för fritidsbåtar.

Miljöpartiet har hårt kritiserat användandet av giftiga båtbottenfärger. På partiets hemsida går det att läsa följande:
”Båtbottenfärger har under många år diskuterats och förbud mot vissa ämnen finns. Men alla båtbottenfärger innehåller gifter i olika grad och numera finns det goda metoder att klara sommaren utan bottenfärger, genom att tvätta båten regelbundet i särskilda båtbottentvättar. Förutom att det skapar en mer giftfri Östersjö, underlättar det för båtägare som utöver mindre arbete också slipper hanteringen av de giftiga färgerna.”

Trots det har Åsa Romsons båt målats med färg som har en mycket högre kopparhalt än någon av färgerna som finns med på Kemikalieinspektionens listor över godkända bottenfärger för fritidsbåtar. Färgen heter Sigmarine 290 och innehåller 37 viktprocent kopparoxid. Den Östersjöfärg som har högst kopparoxidhalt och är godkänd för fritidsbåtar innehåller 8,5 viktprocent.


Oavsett vad man visste när Sigmarine-färgen köptes in hävdar Åsa Romson idag att färgen var och är tillåten att användas på hennes båt. Kemikalieinspektionens villkor för färgens användning hänvisar nämligen till Fritidsbåtsdirektivet. Direktivet togs fram för att reglera försäljningen inom EU och där finns flera undantag som innebär att fartyget inte klassas som fritidsbåt trots att den används för fritidsändamål. Åsa Romson hänvisar till de två undantagen att båten en gång byggdes för eget bruk och att den kom ut på marknaden innan direktivet infördes i svensk lag i juni 1996. Hennes tolkning av det senare undantaget innebär att en stor andel av svenska fritidsbåts­ägare också får använda Sigmarines och andra tillverkares färger. Färger med höga kopparhalter som egentligen är avsedda för yrkestrafik.


Även i fortsättningen målar Åsa Romson sin båt med en kopparhaltig bottenfärg. Det är färgen Trilux hard som är tillåten för fritidsbåtar söder om Örskär.

– Vi kan inte skrapa av alla de lager vi har om vi skulle lägga på nytt. Jag är medveten om att alla de kopparhaltiga färgerna har en viss påverkan. Det är i förlängningen inte helt oproblematiskt, säger hon.”

LÄNK: Konstitutionsutskottets betänkande (PDF)

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

, , ,