Hem » Nyheter

Nyheter

Regeringen aktualiserar sammanslagning av Marinen och Kustbevakningen

9 januari, 2014 – 06.38 Kommentarer inaktiverade för Regeringen aktualiserar sammanslagning av Marinen och Kustbevakningen
Foto: Kustbevakningen

Foto: Kustbevakningen

Den omtalade ensamutredning som gjordes sommaren under 2012 och som bland annat innehöll förslag att slå samman Marinen och Kustbevakningen och till viss del Sjöfartsverkets verksamhet.

Oroliga röster gjorde sig hörda att om Kustbevakningen skulle få ansvar för Sjöräddningscentralen Sweden Rescue, så kunde i förlängningen Sjöräddningssällskapets ideella verksamhet hotas. SSRS är nu involverade i 70 % av alla sjöräddningsuppdrag. Läs mer om detta i tidigare notis.

Nu tycks åtminstone delar av utredningen komma upp på bordet igen och På Kryss redaktör Lotta Lanne har varit i kontakt med Regeringen och Försvarsdepartementet för att få veta lite mer. Hon har blivit lovad mer information nu i januari när arbetet återupptas.

Så här skrev man på regeringens webbsida i december 2013:

Regeringen vill ha bättre samverkan av vår maritima infrastruktur
Idag beslutade regeringen att de myndigheter som verkar i maritim miljö ska se över hur de bättre kan samverka kring infrastrukturen. De berörda myndigheterna, som är Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket, har idag en väl utbyggd infrastruktur, men den är utformad främst efter de egna myndighetens behov.

Därför vill regeringen nu se förslag på hur exempelvis hamnar, kajer och andra relevanta anlägganingar kan samlokaliseras och samutnyttjas. Den maritimutredning som 2012 kom med sitt betänkande föreslog åtgärder i just infrastrukturen, då man ansåg att det skulle öka säkerheten i våra farleder och samtidigt medföra en kostnadsbesparing.