Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Samtalsserie kring Sex & the Sea på Sjöhistoriska

23 november, 2015 – 14.12 Kommentarer inaktiverade för Samtalsserie kring Sex & the Sea på Sjöhistoriska

Sex&TheSeaSjöhistoriska museet bjuder in till en samtalsserie med den uppmärksammade utställningen Sex & the Sea som utgångspunkt. Med hjälp av en namnkunnig panel breddar och nyanserar vi utställningens teman med fler perspektiv och fördjupande analyser. Vad händer mellan raderna i en utställning, och mellan avsändare och mottagare? Vilka genusstrukturer råder inom sjöfarten förr och nu? Och hur kan museerna bidra i samhällsdebatten kring känsliga frågor?

Samtal 1 den 26 november kl. 18-20 på Sjöhistoriska:
Sex & the Sea är en installation skapad av konstnärerna Saskia Boddeke, multimediaregissör, och Peter Greenaway, filmregissör. Med sitt verk vill de väcka tankar och skapa reaktioner. Tillsammans utforskar panelen och publiken vilka olika röster, berättelser och perspektiv som är urskiljbara i utställningsrummet. Med särskilt fokus på representation, multimodalitet och genusstrukturer tar vi oss an frågor om utställningars olika betydelsebärande lager och relationen mellan museiberättande.

I panelen den 26 november:
Emeli Holmström
Etnolog, utställningsproducent och intendent på Norrtälje museum. Producent av utställningen ”Vem är hen? Om språk och identitet”.
Fredrik Svanberg
Docent i arkeologi och arbetar som forskningschef vid Statens historiska museer i Stockholm. Har intresserat sig för bl a den nya kulturhistorien, museifrågor, svåra museiföremål och samlande. Också intresserad av etik och representation i museisammanhang. Arbetar för närvarande bland annat med projektet ”Museer bortom homogeniteten”.
Fredrik Svensk
Chefredaktör för ”Paletten”, konstkritiker för ”Konstkritikk” och Aftonbladet. Lärare i konstteori på Akademi Valand.
Ingrid Ryberg
Filmare och forskare inom filmvetenskap kopplad Stockholms universitet och Akademin Valand (Göteborgs universitet). Arbetar just nu med forskningsprojektet ’Queera rörliga bilder” tillsammans med Anna Linder. Har tidigare bland annat regisserat filmen ”Phone Fuck”, del av ”Dirty Diaries”.
Hans-Lennart Ohlsson
Museichef på Sjöhistoriska museet. Har bakgrund bl. a som kulturvetare och med en lång rad olika befattningar inom Statens maritima museer bakom sig, t ex som chef för samlingsavdelningen.
Moderator: Simon Ekström
Docent i etnologi och lektor i maritim etnologi och koordinator för kandidatprogrammet för museer och kulturarv.

Kommande samtalsteman i serien:
Samtal 2: Historisk tillbakablick – Sjömannen: myter och förutsättningar
Samtal 3: Samhället till sjöss idag och i framtiden – Identitet, tolerans och förutsättningar
Samtal 4: Samtal kring Sex and the Sea med nya perspektiv tillsammans med några av museerna i Museiparken

redaktion@pakryss.se