Hem » Långfärd

Långfärd

Segla till Ryssland – del 2

19 februari, 2010 – 18.53 8 kommentarer

Crew list

Visum till RysslandViktiga dokumentEftersom Ryssland inte ingår i Schengensamarbetet gäller inklareringsförfarande vid ankomst till och utklarering vid avfärd från Ryssland. Detta innebär också att du måste klarera ut från det sista  Schengen-landet innan Ryssland och klarera in vid ankomst till det första Schengen-landet efter det du lämnat Ryssland. Följande dokument är nödvändiga vid inklareringen i Ryssland: pass med visumbevis, crew-list samt ägarcertifikatet till båt/skepp.

Visumansökan

Alla ombord måste ha visum. Se till att göra en ansökan i god tid. Följande papper behövs:

• Pass med giltighetstid på minst sex månader från vistelsestart.

• Reseolycksfallsförsäkring samt försäkringsbolagets skriftliga försäkran i original med originalunderskrift och originalstämpel. Försäkringsbolagen känner till proceduren som gäller kring ett ryskt visum så det är inga konstigheter.

• Inbjudan/voucher för en månad. Vladimir Ivankiv ordnar med detta men behöver underlag från var och en av er i besättningen. (Denna inbjudan/voucher är speciell eftersom ni kommer seglandes och kommer att bo i båten.)

• Två passfoton.

När ovanstående underlag är framtagna kan ni göra visumansökan på Ryska ambassaden i Stockholm eller på Ryska konsulatet i Göteborg. Handläggningstiden brukar vara ca en vecka. Om du besöker www.ryssland.se kan du läsa mer om visumansökan. Det är mycket viktigt att du har ordning på alla papper när du lämnar in ansökan!

Crew-list

Crew-list är detsamma som fartygets besättningsförteckning avseende en kapten, besättning samt passagerare. Gör med fördel en sådan i förväg. Den skall innehålla vissa basuppgifter om fartyget, färd/färdplan samt uppgifter om samtliga ombord. Kopiera upp ca 10–15 kopior.

Ägarcertifikatet på ditt fartyg

Om ditt ”fartyg” inte är registrerad i Sjöfartsverkets båt/skeppsregister, ansök hos SXK om ett ”Internationellt certifikat för fritidsfartyg” = ägarcertifikatet i Sveriges närområde. Se www.sxk.se under medlemsförmåner. 

Om ditt ”fartyg” är registrerad i Sjöfartsverkets båt/skeppsregister, berättigar detta till ett Certificate of Registration = bevis att ”fartyget” är infört i registret. Det kan då vara en bra idé att fastställa äganderätten till ditt ”fartyg” genom att beställa ett ägarcertifikat = (Certificate of Nationality), speciellt om du skall göra färder långt från svenska farvatten. Var beredd på att detta kan ta lång tid, trots snabb handläggning hos Sjöfartsverket.

Om du har lånat eller hyrt ”fartyg”, se till att du har en kedja av förståeliga dokument, med ett ägarcertifikat som bas, som styrker din förfoganderätt.

Försäkringar
När du kan bocka av pass med visumbevis för samtliga ombord och ett ägarcertifikat som styrker förfoganderätten över farkosten, har du grunden för en bra inklarering. Om du dessutom har en färdig och korrekt crew-list, har du grunden för en bra och relativ snabb inklarering. För ditt eget bästa är det emellertid klokt att även ta med följande handlingar:

• Fartygsförsäkring. Kontrollera försäkringens geografiska täckning. Kontrollera ansvarsmomentet.

• Försäkringskassekort. Plastkortet från Visby som ger dig sjukvård inom EU på samma villkor som för landets innevånare.

Utrustning för seglats över öppet havEn överhavssegling kräver lite extrautrusning. Följande vill jag inte vara utan:

1. Två stycken GPS:er som är kopplade till två olika system, en till plottern och en till ett laptop-program (exempelvis SeaClear som är freeware).

2. Papperssjökort som ger en överskådlighet som är svår att få med hjälp av GPS:en.

3. Pilots och böcker med navigationsbeskrivningar och andra nyttigheter över området/landet du ska segla i.

4. VHF med DSC för nödanrop enligt de nya förutsättningar som gäller.

5. AIS-mottagare till sjökortsprogram i plotter alt. laptop (exempelvis SeaClear).

6. Radarreflektor, här ska du prioritera effektivitet framför pris.

7. Ljudsignalutrustning.

VHF kommunikationÖver Östersjön  kanal 16

Estland   Kanal 16 och kanal 69 (Tallinn radio som täcker hela Estland.)

Ryssland  Kanal 16 (Gör försök att kalla upp russian Coast Guard på kanal 16 vid passage av sjöterritorialgräns och notera tidpunkt för försöket.)

VTS S:t Peterburg Traffic kanal 74 mellan longitud 26E till 28E VTS S:t Peterburg Traffic kanal 10 mellan longitud 28E till 30E

(Ni erhåller bra trafikinformation och de kan vara mycket hjälpsamma.)

Finland  Se Finlänska Sjöfartsverket www.veneily.fi

Väderinformation

www.windguru.com 

www.veneily.fi, sök ”på svenska” samt ”Båtvädret”.

Sjökort och Pilots(Inköpställe: Nautiska magasinet, www.nautiska.se )

Svenskt sjökort:

 – Översiktskort nr 6 Norra Östersjön 1:500 000

Finska kort för färd via estniska kusten (www.fma.fi)

– Översiktskort nr 952 Västra finska viken 1:250 000

– Översiktskort nr 951 Östra finska viken 1:250 000

(Om Ni färdas via finska skärgården behövs en betydligt mer omfattande kortanskaffning)

Estniska kort för färd via den estniska kusten  (www.vta.ee)

– Estniskt kort nr 618 Norra Hiumaa och Lehtma 1:50 000, alt. samlingsmapp nr 2 från Osmusaar till Saaremaa om du skall segla till Haapsalu.

– Samlingsmapp nr 1 som täcker från Osmussaar till Narva (Hela nordestniska kusten).

Brittish Admirality

– Kort nr 2395 för S:t Peterburg Approach 1:50 000

Elektroniska sjökortUrvalet beror på vilken plotter du har. Du bör ha täckning till och med S:t Peterburg harbour.

(Det är med hjälp av plottern som du kan navigera i detalj från Ryska sjöterritorialgränsen till kort 2395 S:t Peterburg.)

Pilots/seglingsbeskrivningar

Estland: www.marinas.nautilus.ee räcker långt.

Ryssland: Här räcker min beskrivning under förutsättning att du tar kontakt med Vladimir Ivankiv.

Finland: Seglar den via Finland är Käyntisatamat/Besökshamnar oundgänglig, se www.finncoast.com.

, ,

8 kommentarer »

 • Mats Lindberg skriver:

  Duger normalt halvårsvisum för ryssland onm man tänker segla till St Petersburg? Eller måste man söka speciellt visa för ”egenkölsangöring”?
  Har någon gått kanal/flod vägen från St Petersburg till Svarta havet?
  /Mats

 • ANDERS GRAFFNER skriver:

  Vi gick från Poti i Georgien till Sotchi i Ryssland och sedan vidare till Odessa i Ukraina 2004. Ataturk marina i Istanbul fixade visa och gästflaggor och in och utklareringar gick förhållandevis smidigt.
  ANDERS OCH BIRGITTA GRAFFNER

 • Anneli Wikman skriver:

  Hej
  vi planerar att gå Vitahavs-Östersjökanalen, vet du om vi måste ha lots?
  Hälsningar
  Anneli Wikman

 • Hej Otto.
  Följande gäller, (om inte annat på ryskt manér, plötsligt gäller):

  Ankomst till Ryssland tillåts inom ramen för visumets start- och slutdatum=ca. 30 dagar. Det är fritt att välja ankomstdag inom ramen för ovanstående.
  Ankomst till St. Peterburg´s inklareringskontor före 09.00 eller efter ca 20.00-20.30 (Rysk St. Peterburgtid) ger följande enda möjliga handlingsalternativ: Stanna vid kajen i anslutning till inklareringskontoret. Alla andra alternativ skapar bara stora problem för Er, åtminstone vid inklarering.
  Med andra ord, ankomst inom ramen för visumet och under inklareringskontorstid=det är bara och inklarera :-).
  Kontakten med Vladimir Ivankiv är så värdefull eftersom de ryska myndigheterna kan ändra förutsättningarna för Er inklarering på någon timma. Ring därför Vladimir på Er färd till St. Peterburg för ömsesidig lägesrapportering och senast, vid rimlig tid på dygnet, när Ni fått mobiltelefontäckning i närheten av St. Peterburg.
  Som sagt, allt kan gå som på räls men om det inte gör det, ha glimten i ögat och var följsam samt håll kontakt med Vladimir.
  Sist men inte minst, det är värt varje besvär på vägen att få komma fram till denna fantastiskt storslagna och exotiska stad!
  Hälsar Per Wennergrund

 • Hej Christina.
  Om Ni inte skall besöka Viborg, är det de finska reglerna för införande av djur som gäller.
  Jag rekommenderar ett kort telefonsamtal till finska tull/inklarerings- stationen i Saima kanal = Nuijamaa tullstation tel. +358(0)71 8722370.
  Man skriver i sin instruktion för färd på Saima Kanal följande:Om ni har djur med Er, förklara tullregler i god tid från Nuijamaa
  tullstation tel. +358(0)71 872 2370.
  Inför färden på Saima kanal rekommenderar jag varmt följande websida:
  https://portal.fma.fi/sivu/www/fma_fi_se/tjanster/farleder_kanaler/20090403_Saima_kanal. Skriv ut: ”Med fritidsbåt genom Saima Kanal (pdf)” och följ instruktionerna. Nyckelord=rörliga pollare.
  Besök Kotka på vägen och tala om Er färd med SXKs utlandsombud där.Ha en utskrift på kanalinstruktionen för genomgång.
  Jag rekommenderar varmt en AIS-mottagare med antenn i masttopp. Kanalen är trång på sina ställen vid möten av de större fartygen.
  Om Ni skall besöka Viborg på vägen, kräver detta full, rysk Visumprocedur för hela besättningen inkl. djur :-).

  Hälsar Per Wennergrund

 • Otto Linander skriver:

  Hörde av seglare att de var ytterst noggranna med ankomsttid om man skulle in i S:t Petersburg. Att man bara hade några timmar på sig att klarera. Missade man den tiden så var möjligheten förbrukad?

  Vänlig Hälsning
  Otto Linander

 • Cristina Paulin skriver:

  Hej.
  Bra information, men jag saknar en sak.
  Hos alla som har gjort segling till Ryssland så finns det tydligen ingen som har haft sällskapsdjur med sig.
  Vad gäller om man ”bara” skall in i Saima kanal. Får man ha sin katt med sig?