Hem » Långfärd, Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Långfärd   Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Sjöfartsverket försvarar prissättning av sjökortsdata

26 april, 2016 – 13.10 9 kommentarer

Skillnaden på strömmad respektive nedladdad sjökortsdata gör att Sjöfartsverket kan behålla sin prissättning för elektroniska sjökort. Det hävdar Sjöfartsverkets i sitt svar på True Headings anmälan till Konkurrensverket. Ärendet kan få betydelse för konsumentpriserna för elektroniska sjökort över svenska vatten.

Sea Pilot vs Eniro

Till vänster skärmbild från Sea Pilots app av en vik i Norduppland under färd. Sjökortsdatan är nedladdad av appen. Till höger Eniros skärmbild med strömmad data och mindre information.

Sjöfartsverket har den överlägset största samlingen sjökortsdata för svenska kuster och hav. Verkets priser för att få använda kartläggningen av bottnar och farledsutmärkningar har betydelse för konsumentpriserna för de flesta elektroniska sjökort och navigationsappar som används i Sverige.
Ett av de ledande företagen för navigationsappar är Sea Pilot vars ägare True Heading i mars anmälde Sjöfartsverket till Konkurrensverket för ”diskriminerande och konkurrenssnedvridande prissättning för sjökortsdata”. True Heading hävdar att Sea Pilot tvingas betala 40 kronor per användare för sjökortsdata medan företaget Eniro endast betalar 2-3 kronor per användare för samma data.

True Headings vd Anders Bergström kräver i sin anmälan att Sjöfartsverket ska ”likställa priserna för samma data till de olika aktörerna på marknaden” och hävdar att det affärsdrivande verket i dag bryter mot de regler som gäller för myndigheten.

Efter två veckors försening svarade Sjöfartsverket i fredags på anmälan till Konkurrensverket. Verket bestrider både påståendet att man överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande offentlig verksamhet och att man skulle ha missbrukat sin dominerande ställning. Istället menar Sjöfartsverket att prissättningen av sjökortsdata beror på vad datan ska användas till.
”Det kostar exempelvis mer att använda sjökortsdata för navigationsändamål än för att trycka servetter” skriver Sjöfartsverket i sitt svar och menar att de priser som True Heading hänvisar till endast omfattar sjökortsdata som strömmas till Eniros webbplats och som inte är avsedd för navigation utan för en annonsplattform. Sjöfartsverket beskriver Eniro.se:s sjökort som marknadsföring av kustnära företag.

Sjöfartsverket beskriver reglerna så här för den lägre prissättning som gäller för Eniros webbtjänst:
1: Sjökorten får inte laddas ned i respektive enhet.
2: Det får inte finnas visare som visar kurs och fart.
3: Positionssymbolen får inte lämna spår i sjökortet.

Enligt Sjöfartsverket betalar Eniro däremot lika mycket för datan till sin app Eniro på sjön Pro som motsvarar Sea Pilot-appen med möjlighet att ladda ned sjökort.

Enligt Sjöfartsverket kostar arbetet med att ta fram sjökortsdatan 136 miljoner kronor per år och intäkterna från Sea Pilot, Eniro och andra dataköpare är 29,5 miljoner kronor per år.

I själva ärendet med True Heading och Sjöfartsverket tar Konkurrensverket från och med denna vecka del av de båda parternas beskrivningar av situationen.
– Just nu sitter vi och analyserar Sjöfartsverkets svar, säger handläggaren Peter Delden på Konkurrensverket.
– I normalfallet tar det två, tre månader för att avgöra om vi ska gå in i en fördjupad granskning eller inte. Men jag kan inte säga när nästa steg tas i det här ärendet.

Om Konkurrensverket väljer att gå vidare med True Headings yrkanden kan det leda till en stämningsansökan mot Sjöfartsverket i Stockholms tingsrätt.

Sjöfartsverket har även anmärkningar på True Headings anmälan och hävdar att den anmälan som Sjöfartsverket tagit del av inte var undertecknad samt att avtalet som True Heading hänvisar till är tecknat med Sea Pilot och inte med True Heading. Sjöfartsverkets nuvarande avtal med Sea Pilot gäller till och med augusti 2017.

På Kryss fortsätter att följa ärendet som kan ha betydelse för konsumentpriserna för elektroniska sjökort.

Johan Boström
johan@pakryss.se

, ,

9 kommentarer »

 • Tomas skriver:

  Bah. Vad småaktiga somliga är. Det går inte i längden att ”gömma” geodata. Sjöfartsverket har haft sin tid att utveckla och ta betalt. Nu är den tiden förbi. Om inte sjöfartsverket ger ur sin data kostnadsfritt, kommer någon annan att göra det.

  Sjöfartsverket har i huvudsak fungerat och fungerar med lagstadgade intäkter eller skattemedel. En medborgare eller ett företag måste således i dagsläge betala dubbelt, först med skattepengar för produktionen av materialet och sedan med egna pengar för att få materialet.

  Inte betalar man ju heller för att få rösta, eller vandra i en skog som staten underhåller, eller läsa statliga nätsidor, eller, u name it. Om Seapilot får datan, så betalar de skatt i Sverige, skapar arbetstillfällen för svenskar, konkurrenskraft för Sverige etc etc. Plus att de gör något nyttigt, jobbar för sjösäkerheten och båtlivet, som praktiskt taget alla ställer sej positiva till.

  Nu vet ju alla att det är frågan om utpressning, från t.ex. sjöfartsverkets och lantmäteriverkets sida. Genom att vara motsträvlig hoppas man småningom få finansieringen direkt från skattemedel. Man ställer sej på tvären i lämplig mån, ojar sej o vojar sej – det är sååå svårt! Men inte fan spelar det någon roll varifrån dessa statliga aktörer får sina pengar, bara de kan bibehålla önskad personalstyrka och få sina löner. Om de får mera skattefinansiering, ger de gladeligen ut datan – dock kan detta kräva att vissa gammaldags byråkrater och andra byråkratsinnade måste kickas eller omplaceras eller omvändas :-). Ty det är så svårt att göra förändringar, och ibland tar det emot i huvudet :-).

 • Fjalar skriver:

  Rent generellt tycker jag att allt det som vi betalar skatt för, dvs I detta fallet de uppgifter/data som Sjöfartsverket sammlar in,som skattebetalarna och den kommersiella sjöfarten betalar för, ska vara allmän egendom.
  Precis som I USA borde all kartografi vsra gratis för personligt bruk. Direkta kostnader för framställning av papperssjökort mm må förstås täckas av den som vill ha detta. Kommersiell användning ska givetvis betalas med t ex licensavgifter. Att verket I dag tar ut orimliga kostnader för sin verksamhet, tycker jag definitivt bade Konkurrensverket och regeringen borde ta tag I omgående. Sjöfartsverket har I dag vuxit till en stor, omodern och otymplig administrative elefant, som lider av svårartad hybris bade internt och mot den sjöfart och allmänhet som inte får den service som verket borde ge.

 • jANNE W skriver:

  När både GARMIN OCH lOWRANCE ekolod kan generera nya sjökort så kommer det i alla fall att finnas en helt nysjömätt skärgård och de flesta sjöar inom kort, men sjömärkena får man nog inte in .. än..

 • Eva-Mi Jungefeldt skriver:

  Håller helt och hållet med KB Lindell när han skriver att folk glömmer bort vem som äger Sjöfartsverket.
  Det är inte OK att ge bort gratis till privata aktörer.

 • KB Lindell skriver:

  Ni som skriver verkar ha glömt bort vem som äger Sjöfartsverket. Det är nämnligen Staten.
  Om ni nu tänker till lite så förstår ni att Staten är ju vi alla som bor i detta land…
  True Heading / Garmin / Navionics mm. är mig veterligen helt privata bolag.
  Varför ska vi alla som äger en bit ( i form av Staten ), ge bort gratis till privata aktörer ?
  Nu kanske detta inslag blev väl politiskt, men tycker absolut att Sjöfarts verket ska ta betalt.
  De borde dessutom inte subventionera exempelvis Eniro.
  Eniro´s affärs-idé är ju att tjäna massvis med pengar på företag som vill vara med i deras sökmotor…

 • Tomas E skriver:

  Det är inte givet att Sjöfartsverket är nödsakade att ta betalt för sjökortsdata överhuvudtaget.
  Det finns inte något som säger att man måste ta betalt. Om det är så att Sjöfartsverkets ekonomi är så dålig att man ”känner sig tvingad” att skilja på användning för navigation och tryckning av servetter (se Sjöfartsverkets motivation ovan…) bör man nog fundera på vilket som är viktigast ur sjösäkerhetssynpunkt. Och om man bedriver myndigheten på effektivare.
  Det som gynnar säkerhet till sjöss eller vad en kommersiell aktör betalar – t.ex en tillverkare av servetter – handlar enbart om ett medvetet val. Det valet är inte omskrivet i lag eller regler. Om Sjöfartsverket valt att gynna företag med vinstintresse framför sjösäkerhet så är det bara ett påfund av en inkompetent styrelse som inte tar sitt ansvar, möjligen endast för att upprätthålla gynnsamma ekonomiska fördelar och att agera fritt och ansvarslöst på sjöfolks och allmänhetens bekostnad.
  Nej Sjöfartsverket! Höj tariffen för kommersiella aktörer och sänk för de som verkligen behöver trygghet till sjöss.
  Inte bara för bolag i reguljär trafik, utan speciellt också för hela svenska folkets sjöaktiva och friluftsfrämjande över hela landet, från alla insjöar och kanaler till våra kuster från norr till söder.

 • Björn Ellby skriver:

  Jag tycker att Sjöfartsverket ska redovisa vad dom tar betalt för sjökortsdata av dom olika kommersiella aktörerna. Jag har hört att både Garmin/BlueChart och Navionics får data nästan gratis för att sen sälja mycket dyrt till bl.a sjökortsplottrar. I sjösäkerhets syfte tycker jag att sjökortsdata ska finnas tillgängliga till en rimlig kostnad utan extra påslag så som t.ex i USA. Sjöfartsverket ska inte stötta kommersiell verksamhet med skattefinansierad sjösäkerhetsdata! Björn

 • Leif Janson skriver:

  Njae, Sjöfartsverket måste nog fortkräva inkomster. Tänk bara på vad helikoptrarna har kostat både i inköp och sk extrakostnader. Ett verk, som är skattefinansierat, tar hutlöst betalt för den information vi på havet behöver. Vägkartor Får man gratis när man köper mjölk, men på sjön får minsann betala. O dessutom ska vi köra till en tömmningsanläggning för toatömmning. Hur korkat kan det bli?
  Leif

 • Per Svensson skriver:

  Det är nog så att sanden håller på att rinna ur Sjöfartsverkets timglas hur de än ser på saken.
  Trenden går mot alltmer öppna system. Öppen Mjukvara tar över från företagslåsta lösningar.
  Hur bra går det för den låsta Nationalencyklopedin nu när Wikipedia finns gratis? …
  Vissa länder har sedan länge insett att kartdata är en nationell resurs som bör tillhandahållas gratis eftersom den framtagits med skattemedel, på samma sätt som vägar, broar och datalösningar som tjänar allmänheten. Vi betalar inte för blanketter från skatteverket eller sjukkassan.
  Ett kapitalistiskt land som USA har exempelvis helt fria sjökort, medan ”socialistlandet” Sverige svartsjukt gömmer sina kort bakom lönsamhetsresonemang för ett statligt verk.

  Så här skriver NOOA.GOV om sin policy: (se http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/enc/index.htm )
  NOAA Electronic Navigational Charts (NOAA ENC®) are vector data sets that represent NOAA’s newest and most powerful electronic charting product. NOAA ENCs conform with the International Hydrographic Office (IHO) S-57 international exchange format, comply with the IHO ENC Product Specification, and are provided with incremental updates that supply Notice to Mariners corrections and other critical changes.
  NOAA ENCs and updates are available for free download.
  NOAA ENC data may be used to fuel Electronic Chart and Display Information Systems (ECDIS).

  Även Svenska vatten skull bli säkrare om vi hade fri tillgång till färska kortdata.
  136 miljoner kronor är en struntsumma i sammanhanget. 15kr/person och år. Dessutom är det numera betydlig enklare att med GPS och Ekolod + flygfotografering kartera vattnen än det var på den tiden man stod på stränderna med Teodolit och Mikrovågslänk för att hålla reda på var sjömätningsfartyget befann sig.
  Jag vet, för jag gjorde min militärtjänst (gratis arbetskraft) inom sjömätningen.
  Dessa kostnader för basinformationen är redan tagen under mer än hundra år. Nu är det bara ”finlir” om man skall vara lite elak.
  Så om du som läser detta har något politiskt inflytande. Besinna fördelarna med fria sjökortsdatabaser och lobba för att öppna upp dessa.